Sairaanhoitajapula

Lauantai 9.3.2019 - Riitta Karjalainen

Arvoisat kansalaiset ja päättäjät. Maatamme uhkaa pula-aika.
sairaanhoitajapula ei ole vain huomisen asia. Sosiaali- ja trevydenhuollossa jää pois 20 000-60 000 työntekijää vuoteen 2025 mennessä. Lähes puolet nykyisistä sairaanhoitajista jää eläkkeelle ennen vuotta 2030. Lisäksi iso osa suunnittelee jo nyt alan vaihtoa työtyytymättömyyden takia. Miten varmistamme laadukkaan ja arvokkaan hoidon jokaiselle ja sen, että sairaanhoitajat pysyvät työssään?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, pula-aika

Suomalaiset sairaanhoitajat ovat maailamn parhaita

Tiistai 5.3.2019 - Riitta Karjalainen

Suomalaiset sairaanhoitajat ovat maailman parhaita. Sairaanhoitajat on suuri ammattiryhmä, joka vastaa kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä ja tuntee väestön arjen. Sairaanhoitaien työpanoksella ja osaamisella on merkitys väestön hyvinvointiin, hoitoon pääsyyn, toiminnan sujuvuuteen ja kustannuksiin. Tuleva vaalikausi tuo kiperiä valintoja tehtäväksi terveyden -ja sosiaalihuollon tulevaisuudesta. Sairaanhoitajien näkökulma on huomioitava sote-uudistuksessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: suomalaine, sairaanhoitaja, paras

Valtiolta korvausta sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen

Torstai 17.1.2019 - Riitta Karjalainen

Sosiaali - ja terveysministeriön on asettanut tavoitteeksi työnjaon kehittämisen sosiaali - ja terveydenhuoltoalalla. Suunnitelmallinen työnjako lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan välillä parantaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, nopeaa potilaan tilan arviointia sekä lääkäreiden ja hoitajien työajan tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan käytön.

Nykyisen lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen rajoittuu kunnalliseen terveyskeskukseen ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen. Sairaanhoitajaliitto ja Tehy ovat nähneet tarpeellisena laajentaa toimintaa kunnan ja kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon muihin avohoidon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rajattu lääkkeenmäärääminen, sairaanhoitaja

Hyvinvointitoimialan hoitohenkilöstön (lähihoitaja, sairaanhoitaja) rekrytointilisä

Maanantai 3.12.2018 - Riitta Karjalainen

Hyvinvointitoimialan hoitohenkilöstön (lähihoitaja, sairaanhoitaja) rekrytointilisä

 

 

Pätevien lähihoitajien ja sairaanhoitajien saatavuudessa on ongelmia ja asia on tunnistettu Hyvinvointitoimialalla keväällä 2018. Ongelma on valtakunnallinen. Työvoimapulan ratkaisuyritykset ovat olleet suhteellisen vaatimattomia (Turku sivujen rekrytointi, oppilaitosvierailut, työssäoppimisen jaksolla olevien opiskelijoiden rekrytointi).

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rekrytointilisä, lähoitaja, sairaanhoitaja,

Varsinais-Suomen Vuoden 2018 sairaanhoitaja on julkistettu

Keskiviikko 13.6.2018 - Riitta Karjalainen

Vuoden sairaanhoitaja on valittu Varsinais-Suomessa vuodesta 2009 alkaen. Yksittäinen jäsen tai työyhteisö voi ehdottaa valittavaa henkilöä koko kalenterivuoden ajan.  Kuluvan vuoden määräaika päättyi 30.3, ja valinta julkistettiin 12.5.2018 Marina Palacessa Kakkua ja Kuplivaa -jäsentapahtumassa kansainvälisenä sairaanhoitajanpäivänä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja

Kansanedustajat ?sairaanhoitajina

Lauantai 12.5.2018 - Riitta Karjalainen

Kansainvälistä Sairaanhoitajan päivää vietetään jälleen 12.5. Tänä vuonna Sairaanhoitajaliitto haluaa nostaa erityisesti esiin sairaanhoitajan työn merkitystä, vaativuutta ja arvostusta.

Sairaanhoitajaliitto on kutsunut kansanedustajat tutustumaan nykypäivän sairaanhoitajan työhön. Neljätoista edustajaa otti haasteen vastaan ja he jalkautuvat työpaikoille työvuoroon Sairaanhoitajan päivän viikolla (7.5.-9.5.). Kansanedustajat tekevät kesällä päätöksiä sotelakien voimaantulosta. Sairaanhoitajat ovat sotessa suurin hoitotyön ammattiryhmä, joten viimeistään nyt heitä kannattaa kuunnella. Sote ei synny ilman sairaanhoitajia.

Työvuoroon lähtevät edustajat: Heli Järvinen vihr, Sari Sarkomaa kok, Suvi Pohjonen kok (Zyskowicin avustaja), Mia Laiho kok, Antti Kaikkonen kesk, Johanna Karimäki vihr, Sari Multala kok, Eeva-Johanna Eloranta sd, Tytti Tuppurainen sd, Kari Kulmala ps, Sinuhe Wallinheimo kok, Merja Mäkisalo-Ropponen sd, Lasse Hautala kesk ja Hanna Kosonen kesk.

Joten iloista kansainvälisen sairaanhoitajapäivän juhlaa 12.5.18 sekä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kansainvälinen sairaanhoitajan päivä

Sairaanhoidon opiskelijat haluavat lisää kliinisiä taitoja

Tiistai 20.3.2018 - Riitta Karjalainen

Kliinisten taitojen opettele jää liiaksi harjoittelupaikkojen vastuulle. Reilusti yli puolet eli yli 60 prosenttia Sairaanhoitajaliiton kyselyyn syksyllä 2017 vastaajista on sitä mieltä, että lähiopetus ei keskity hoitotyössä olennaisiin asioihin. Kyselyyn vastasi 651 sairaanhoidon opiskelijaa.

Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden mielipiteitä opintoihin liittyvistä asioista. Tulokset ovat Sairaanhoitajaliiton mielestä huolestuttavia tulevien sairaanhoitajien kliinisen osaamisen sekä heidän opiskeluaikana alasta saamalleen kuvalle. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: opiskelija, sairaanhoitaja, kliiniset taidot

Sairaanhoitajiin kannattaa sijoittaa

Tiistai 13.6.2017 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajaliiton valtuusto kokoontui 10.6. 17 sääntömääräiseen kevätkokoukseen Helsinkiin. Käynnissä olevaan Sote-valmisteluun valtuutetut halusivat ottaa kantaa sairaanhoitajien  asemasta tiedotteella, jotta päättäjät tunnistavat ja tunnustavat sairaanhoitajien laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan vaikuttavuuden. Työn vaativuuden mukaisella palkkauksella ja työoloista huolehtimalla osoitetaan sitä mitä pidetään arvokkaana, onko sairaanhoitajan tekemä työ sitä?

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sairaanhoitaja, sijoitus

Kesää kohti

Maanantai 15.5.2017 - Riitta Karjalainen

Vietimme tämän vuoden virallista kansainvälistä Sairaanhoitajanpäivää 12.5.2017 Turussa Valtion virastotalolla. Juhlassa juhlimme huomionosoituksin Varsinais-Suomen ansioituneita sairaanhoitajakollegoita: Kyllikki Pohjolan apurahalla Tuija Lehteä, Suomen sairaanhoitajaliiton standaareilla Heli Kalliota ja Tuija Lehtikunnasta, ja julkistimme Vuoden 2017 Varsinais-Suomalaisen sairaanhoitajan valinnan -  Petra Virtanen -  sekä luovutimme Suomen Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein pitkäaikaiselle aktiiville Leena Tervahartialalle.

 

Lämmin Onnittelu vielä kerran kaikille teille palkituille, upeille sairaanhoitajille.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vietimme tämän vuoden virallista kansainvälistä Sairaanhoitajanpäivää 12.5.2017 Turussa

Sairaanhoitajien työviihtyvyys huolena

Maanantai 27.2.2017 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajien työviihtyvyys huolena

 

THL:n ylijohtaja Juhani Eskola kommetoi TESSO nro 3-2014 sairaanhoitajien avajaisissa sairaanhoitajien työn vetovoimaisuudesta.

Sairaanhoitajaliiton selvitys jäsenten työoloista, työhyvinvoinnista sekä alan vetovoimaisuudesta paljastaa , että etenkin nuoret hoitajat ovat tyytymättömiä työoloihinsa, Eniten tyytymättömyys kohdistui palkkaukseen, johtamiseen, henkilöstömäärään riittämättömyyteen sekä työhyvinvointiin liittyvään suunnitelmallisuuden puutteeseen.

Tulokset ovat huolestuttavia. Alan vetovoimaa heikentävät asiat on saatava kuntoon tai terveydenhuolto menettää ammattitaitoisen työvoimansa. Eskolan mukaan tarvitsemme nyt kipeästi terveyskeskusten, sairaaloiden ja sosiaalitoimen laitosten johtamiskäytäntöjen analysointia ja luultavasti modernisointia- sekä työntekijän autonomian lisäämistä.

 

Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden mukaan sairaanhoitajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.

Tulevassa sote- muutoksessa tämä ohje on syytä nostaa uudelleen kunniapaikalle. ja toinen tärkeä asia on sosiaali-ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnjakoa. Kuntien tulisi Eskolan mukaan hyödyntää ammatillista osaamista yhä joustavammin tarkoituksenmukainsen palvelurakenteen luomiseksi.

 

Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjako voitaisiin tarkistaa hoitajavastanottoa kehittämällä, potilaan/asiakkaan omahoitoa tukemalla, sähköisillä konsultaatioita laventamalla, hoitajien lääkkeenmäärämisoikeutta lisäämällä ja sekä lääkärityövoiman vähentämisellä moniongelmaisten asiakkaiden hoidon ja palvelun toteuttamisessa

 

 

Riitta Karjalainen, puheenjohtaja

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, työviihtyvyys, huoli

Nuorten aktiiviurheilijoiden mentaalivalmennus

Maanantai 20.2.2017 - Riitta Karjalainen

Nuorten joukkueurheilussa tarvitaan kipeästi mentaalivalmennusta

 

Urheilussa on kyse aktiivisesta, motivoituneesta, tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä toiminnasta sekä kiinteästä vuorovaikutuksesta urheilijan ja valmentajan välillä. Joukkueen jäsenet tuntevat toisensa, ja usein heistä tulee kavereita, jotka ovat keskenään tekemisissä harjoitusten ulkopuolellakin. Joukkueen jäsenille yhteisöllisyyden perusasiat ovat useimmiten itsestään selviä. He pitävät joukkuetta tärkeänä ja arvostavat sitä, jolloin joukkueen sisälle syntyy me- henki. Me-hengestä huolimatta kilpailu voi olla kovaa joukkueen sisällä ja ilman ”tähtipelaajia” on usein vaikea pärjätä peleissä ja kilpailuissa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mentaalivalmessus, nuoret, aktiiviurheili, sairaanhoitaja

molempiParempi

Maanantai 13.2.2017 - Riitta Karjalainen

Yhdessä molempiparempi

Sairaanhoitajaliitolla ja Tehyllä on uusi yhteinen jäsenhankintakampanja Molempiparempi,joka käynnistyi marraskuussa 2016 Kotkasta. Siihen liittyvät sairaanhoitajien illat, joita on kaikkiaan 21 eri paikkakunnalla. Varsinais-Suomen ilta pidettiin Turussa 31.1.17 Hamburger Börsissä. Paikalla oli 126 kuulijaa.

Kiertueen tavoitteena oli koota alueilla sairaanhoitajia yhteen ja tarjota iltapalan äärellä niin jäsenyys- kuin ammatillista, taloudellista tietoa sekä yhteinen mukava hetki. Paikalle olivat tervetulleita kaikki sairaanhoitajat, jäsenet ja ei-jäsenet, myös opiskelijat. Illan aikana oli mahdollista liittyä jäseneksi, jolloin sekä uusi jäsen että suosittelija palkitaan paikan päällä.

Iltojen teemana oli: Sairaanhoitajan työnkuvat muuttuvat – entä osaaminen ja palkka?

Mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja kuinka sitä ylläpidetään?

  • Mitä mahdollisuuksia on urapolulla?
  • Vastaako palkkaus työn vaativuutta?
  • Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn jäsenyys on tuplasti toimivin tapa pitää huolta itsestään ja omista eduistaan.

Paikalla olijoille tarjottiin tiivis tietopaketti sairaanhoitajan tulevaisuudesta sote-uudistuksen edetessä sekä millaisia urapolkuja sairaanhoitajalla on.

Sote-uudistusta voi seurata www.kimpassa-sivuilta. Alkuvuodesta 2017 on käynnistynyt kaikkien alatyöryhmien työskentely, joten muistiot löytyvät sieltä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu siis paljon tämän vuoden aikana. Päättäjiä pitää haastaa ja se onnistuu esimerkiksi Sairaanhoitajapäivien 23-24.3.17 paneelissa. Kuntavaalit, joita on kutsuttu myös sote-vaaleiksi antaa äänestäjille nyt mahdollisuuden vaikuttaa. Me tulemme nostamaan kaikkia askarruttavia kysymyksiä mm. Facebookissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitajaliitto, Tehy, yhteistyö

Uusi vuosi 2017

Maanantai 9.1.2017 - Riitta

Uusi vuosi, uudet kujeet

Vuodenvaihde on taianomainen hetki, jossa hyvästellään vanha ja koetetaan vaikuttaa suotuisasti tulevaan. Vieläkin on tapana ampua raketteja ja valaa tinaa, mutta harvempi avaa ikkunaa päästääkseen vanhan vuoden pois, taikka tulkitsee tulevaa kahvikuppeihin kätketyistä esineistä. Uudenvuodenyönä uskottiin olevan liikkeellä pahoja henkiä. Niitä ajettiin pois meluamalla kovasti. Nykyinenkin ilotulitusperinne liittyy siihen.

Vuodenvaihteen hetkellä kaikki on muutoksen tilassa. Silloin ennustetaan tulevaa vuotta ja yritetään vaikuttaa siihen. Kuvaavaa on, että juhlan nimi on uusi vuosi, eli vuodenvaihteen hetki merkitsee koko seuraavaa vuotta. Puolenyön aikana on ollut tapana avata ikkuna, jotta vanha vuosi pääsee pois ja uusi vuosi sisään. Keskiyöllä kannattaa myös ajatella hyviä ajatuksia ja tehdä lupauksia.

On myös uskottu, että uuden vuoden ensimmäiset teot ovat ratkaisevia: vuoden ensimmäinen kontakti toiseen elävään olentoon on tärkeä. Ensimmäinen kohdattu eläin määritteli sen, millaista muistutti olemukseltaan koko vuoden. Ja ensimmäisenä kohdatun vastakkaisen sukupuolen edustajan nimi kertoi naimattomalle sen, minkä nimisen sulhasen tai vaimon tulevaisuudessa saa.

Onnea on uskottu olevan tietty määrä ja sitä riittää vain tietyille: seuraavan vuoden onni "lohkaistaan" uuden vuoden hetkellä. Omaa osuutta onnesta on koetettu varmistaa muun muassa kyläilemällä uudenvuodenaamuna mahdollisimman monessa paikkaa ja pysyttelemällä koko päivä virkeänä.

Uuteen vuoteen liittyy siis paljon taikaa, uskomusta ja vuosien perimätietoa.

Muutoksia on tulossa ja niiltä emme voine täysin välttyä, joten seuraamalla ja osallistumalla järjestämiimme tilaisuuksiin pysyt tietoisena muutoksista.

Tule rohkeasti mukaan toimintaamme, esitä toiveitasi ja vaikuta.

Antoisaa vaikuttamisen vuotta 2017 kaikille jäsenille

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja,

Ensimmäinen joulu vanhainkodissa mullistaa vanhuksen jouluperinteet

Torstai 22.12.2016 - Riitta Karjalainen

Joulu on tunnetusti tiivis perhejuhla, jonka kuitenkin kymmenettuhannet ikääntyneet viettävät joko yksin tai hoiva- ja/tai vanhainkodissa. Tänäkin vuonna Turussa juhlii usea vanhus monien perhejoulun jälkeen ensimmäistä jouluaan vanhainkodissa. Monet viihtyvät seurassa, eivätkä haikaile tyhjään taloon.

Ensimmäinen joulu poissa kotoa mullistaa vanhuksen jouluperinteet: esimerkiksi saunaan pääsee vain saunavuorolla tai tiettynä päivänä ja jouluruokiin ei voi juurikaan vaikuttaa. Vanhainkodit ovat muuttuneet palveluasumiseksi ja niistä tulee asumisyksikköjä, joten vanhuksilla on omat huoneet. Se lievittää muutoksen tuskaa, kun oman joulun tuntua voi luoda tutuilla esineillä ja koristeluilla.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Joulu, vanhainkoti, sairaanhoitaja

Sairaanhoitajaliitossa vaalit syysvaltuustossa 26-27.11.2016

Maanantai 7.11.2016 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajaliiton valtuusto valitsee uuden puheenjohtajiston sekä hallituksen marraskuussa 2016. Valittavien henkilöiden toimintakausi kestää vuoden 2018 loppuun. Valtuutetut valitsevat liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä seitsemän hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitajaliitto, vaalit

Kimpassa- Allihopa

Torstai 27.10.2016 - Riitta Karjalainen

Toinen iso asia on Varsinais-Suomen sosiaali-ja terveydenhuollon ja maakunta- uudistuksen www-sivujen avaaminen 25.10.2016 yhteisellä ydinviestillä Kimpassa - Allihopa.  Kokonaisuuteen kuuluvat verkkosivut, Facebook- ja Twitter-sivustot sekä oma YouTube -kanava, jossa viestitään videoiden kautta.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Varsinais-Suomeen ovat laajat ja uudistus tulee muuttamaan kuntalaisten palveluja merkittävästi. Viestintä on olennainen osa Suomen historian suurinta julkishallinnon uudistusta - sekä kansalaisten että henkilökunnan on saatava tietoa siitä, mitä tapahtuu. 

 

Seuraa tapahtumia täältä

 

#kimpassa2019 #allihopa2019

kimpassa-allihopa.fi

www.facebook.com/kimpassaallihopa

Twitter: @Kimpassa2019

YouTube (haku: Kimpassa Allihopa)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-uudistus, maakunta, yhdessä, sairaanhoitaja

Syksy saa

Maanantai 19.9.2016 - Riitta Karjalainen

Lehtipuut loistavat syysauringossa satumaisen värikkäinä. Yhtä kirkkaasti maalattu taulu menisi helposti imelän puolelle. Mistä ruskan värit tulevat? Miksi ne ovat niin kirkkaat? Miksi koivu on keltainen ja pihlaja punainen? Miten puut voivat tietää, että syksy on käsillä, kun lämpötilat voivat sahata kylmän ja lämpimän välillä? Huonot ajat pitää ennakoida hyvissä ajoin. On liian myöhäistä alkaa valmistautua kylmään talveen silloin kun ensimmäiset pakkasyöt pärähtävät päälle

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: syksy, sairaanhoitajat

Iloa elämään

Tiistai 10.5.2016 - Riitta Karjalainen

Sosiaali- ja terveysministeriön yksi kärkihankkeista on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Kärkihanke tähtää nykyistä huomattavasti vaikuttavampiin, laadukkaampiin ja ennen kaikkea asiakaslähtöisempiin iäkkäiden ihmisten palveluihin. Uudistetussa rakenteessa kotiin annettavat ja kotoa käsin saavutettavat palvelut ovat ensisijaisia.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilo, elämä, vanhuus, Sairaanhoitaja

Työnjakoa uudistamalla nopeammin hoitoon ja joustavuutta palveluihin.

Perjantai 8.4.2016 - Riitta Karjalainen

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmän selvitti sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen sekä optikon ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin pro auctore -lääkkeenmääräämisen ja niiden edellyttämän koulutuksen toteutumista ja arvioi kehittämistarpeita. Selvityksen tekeminen perustuu valtioneuvoston asetukseen (1089/2010). Työryhmä kokosi aineiston kyselyjen, tilastotietojen, sairaanhoitajan lääkemääräysten auditoinnin ja työajan seurannan, erillisten selvitysten sekä kuulemistilaisuuksien avulla. Raportti antaa uutta tietoa lääkkeenmääräämiskoulutuksessa saadusta osaamisesta, rajatun lääkkeenmääräämisen turvallisuudesta sekä työnjaon kehittämisen vaikutuksista palveluiden joustavaan järjestämiseen, hoitoon pääsyyn ja kustannussäästöihin. Työryhmä teki ehdotukset (1) toimintayksiköille sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen toimenpanosta, tukemisesta, seurannasta ja omavalvonnasta, (2) sosiaali- ja terveysministeriölle säädösmuutosten valmistelemisesta ja lisäkoulutuksen rahoitusmahdollisuuksien selvittämisestä sekä (3) korkeakouluille koulutuksen kehittämisestä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työnjako, sairaanhoitaja

Digitalisaatio - olemme valmiita?

Tiistai 9.2.2016 - Riitta Karjalainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Muutoksen tärkeä väline on digitalisaatio. Tietojärjestelmät ja uudet sähköiset palvelut tukevat asiakkaita ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mahdollisimman hyvin. Digitalisaation avulla palveluita myös voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla ja tehostaa prosesseja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: digitalisaatio, sairaanhoitaja

Vanhemmat kirjoitukset »