Mistä vetoa sote-keskuksiin?

Perjantai 13.12.2019 - Riitta Karjalainen


Lääkärikeskeiset ratkaisut, kuten 1 000 terveyskeskuslääkäriviran lisääminen, eivät yksinään ongelmia ratkaise. Ajatusmalli siitä, että lääkäri on kaiken keskiössä ja muut hänen apulaisiaan, on vanhanaikainen ja hierarkkinen. Liiallinen keskittyminen lääkäreihin voi hidastaa potilaan hoitoa ja heikentää terveyskeskusten tehokkuutta.

Esimerkiksi avovastaanottotoiminnassa sairaanhoitajien työnkuva on hyvin itsenäinen. Sairaanhoitajalla on merkittävä rooli hoidon tarpeen arvioinnissa, ja hän pystyy ohjaamaan potilaan sopivalle ammattilaiselle eikä potilas joudu pompoteltavaksi. Toimivalla lääkäri–sairaanhoitaja-työparimallilla, hoitajavastaanotoilla, asiakasvastaava-mallilla ja sairaanhoitajien rajatulla lääkkeenmääräämisoikeudella on saatu hyviä, asiakaskeskeisiä ja kustannustehokkaita tuloksia. Näitä malleja tulee hyödyntää täysimääräisesti.

Työnjaon kehittämisen pitää olla hallittua, jotta potilasturvallisuus ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeusturva toteutuvat. Tarvitaan riittävä täydennyskoulutus, mahdollisuus konsultoida muita ammattilaisia ja tehtävän vaativuuden mukainen palkkaus. Osaamista ja sen kehittämistä tulee myös johtaa.

Veto- ja pitovoiman varmistamiseksi sote-keskuksissa tarvitaan kaikkien ammattiryhmien osaamista. Ilman sitä organisaatiot eivät toimi optimaalisesti sen enempää laadukkaan hoidon, potilaskokemusten kuin kustannustehokkuudenkaan näkökulmasta.

Tästä näkökulmasta on vaikutettava kaikin tavoin moniammatillisen koulutuksen puolesta ja laajavastuisen sairaanhoitajuuden puolesta.

Vuoden viimeinen kuukausi lähenee jo joulua ja monien kaipaamaa vapaata ja rauhoittumista.

Joulun lähestyessä haluan toivottaa  joulurunon myötä teille kaikille jäsenille

Oikein Rauhaisaa Joulunaikaa ja Entistä Parempaa Tulevaa Vuotta 2020

 

Katso taivasta, tähtiä ja kuuta,

vieläkö joulu on jotain muuta.

Ystävän halaus ja aatos jalo,

tuttua on myös kynttilän valo.

Joulun maun tuntee jo kieli, mutta
tärkein on kuitenkin hyvä mieli.

 

Avainsanat: sote-keskus, sairaanhoitaja, Riitta Karjalainen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini