Valtiolta korvausta sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen

Torstai 17.1.2019 - Riitta Karjalainen


Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaminen edellyttää 45 opintopisteen laajuisia korkeakouluopintoja (tautioppi, kliininen lääketiede, kliininen hoitotyö, farmakologia, reseptioppi). Koulutusta säännellään valtioneuvoston asetuksella (1089/2010). Koulutukseen kuuluu

teoriaopintojen lisäksi potilaan hoidontarpeen arviointia, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon

toteuttaminen sekä hoidon vaikutusten seuranta ja arviointi. Osaaminen varmistetaan osaamisen kirjallisella kokeella ja näytöllä, jonka arviointiin osallistuu ohjaava lääkäri.

 

Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus, sillä

tehtäväalueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään. Lääkkeen määrääminen edellyttää aina

vastaavan lääkärin kirjallista määräystä siinä terveyskeskuksessa, johon sairaanhoitaja on

palvelussuhteessa. Rajatun lääkkeenmääräämisen omaavat hoitajat työskentelevät nykyisin perusterveydenhuollon ajanvarauspoliklinikalla sekä yhteispäivystyksessä.  Oikeuden omaava sairaanhoitaja saa määrätä lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeesta hän on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Rajatussa lääkkeenmääräämisessä on määritelty lääkkeet, joita saa jatkaa ja joita saa aloittaa. Sairaanhoitajan on lääkettä määrättäessä noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa ja terveydenhuollon toimintayksikön kansallisiin hoitosuosituksiin perustuvia ohjeita. Sairaanhoitajien lääkkeenmäärääminen on todettu sekä kansallisesti että kansainvälisesti turvalliseksi ja laadukkaaksi.

Vuoden 2019 alusta alkaen valtio voi maksaa kunnille korvausta sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Korvauksen määrä perustuu rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden määrään sekä koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. Korvauksen euromäärä vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Koulutuksen hinta on aikaisempina vuosina ollut noin 4 900 euroa koulutusta kohden.

Aluehallintovirastot maksavat koulutuskorvauksen kahdesti vuodessa hakemuksen perusteella. Vuosina 2012 - 2018 erikoispätevyyteen johtavan koulutuksen on suorittanut vuosittain keskimäärin noin 60 henkilöä. Vuonna 2019 valmistuvia arvioidaan olevan 88. Terveydenhuoltolain muutos tulee

Avainsanat: rajattu lääkkeenmäärääminen, sairaanhoitaja


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini