Teemat- Inhimillisyys- Sivistys- Yhdenvertaisuus


Teemani

Turvallinen ja terveellinen lapsuus ja nuoruus
-hyvä ja turvallinen elämä alkaa jo lapsuudessa.Koulutus on satsaus nuoren tulevaisuuteen.


Toimiva ja hyvinvoiva työpaikka
-työpaikoilla voidaan hyvin, johtaminen on oikeudenmukainen ja mahdollistaa työn kehittämisen


Hyvät ja laadukkaat sosiaali-ja terveyspalvelut
-turvataan yhdenvertailet, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sote-palvelut


Mielekäs ja toimiva ikääntyneen arki ja elämä

-löydetään yhteiset keinot ikääntyneiden voimavarojen ja osallisuuden
vahvistamiseen, ongelmien tunnistamiseen ja varhaisen tuen tarjoamiseen