Riitta Kaarina Karjalainen (synt. 11.7.1959)

puh.050-529 9633 (koti)

Vanhuskeskuksen johtaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, THM, VTK, HuK

Olen aloittanut työurani sairaanhoitajana 31.5.1984 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa korva-nenä ja kurkkutautien klinikassa, sitten neurologian klinikalle syksyllä 1984.

Sain 1987 terveydenhoitajan erikoistutkintopätevyyden  ja siirryin 2.6.1988 Turun kaupungin kotisairaanhoidon terveydenhoitajaksi, jossa  toimin vuodet 1988-98. Valmistuttuani terveydenhuollon maisteriksi 1996, sain pätevöitettyä itseni osastonhoitajaksi, johon tehtävään minut valittiin v. 1998 -2008 vastuualueena Turun kaupungin eteläinen kotisairaanhoito, väestöpohja 45 000 asukasta.

Turun kaupungin yhdistäessä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiotaan 1.1.2009, minut valittiin yhdeksi  viidestä vanhuskeskuksen johtajaksi. Minun vastuualue on Mäntyrinteen vanhainkodin ja 4 palvelutaloyksikön toiminnan johtaminen. Tässä tehtävässä korostuu vanhusten hoitotyön kehittäminen, ohjaaaminen, opettaminen.

Olen toiminut heti työuransa alusta alkaen erilaisissa luottamustehtävissä Varsinais-Suomen sairaanhoitajissa , Suomen sairaanhoitajaliitossa ja Tehyssä. Ammatillisen panoksen olen voinut sairaanhoitajana antaa myös toimiessani vuodesta 2004 alkaen erilaisissa poliittisissa luottamustehtävissä, mm.Turun vesiliikelaitoksessa, rakennuslautakunnassa, ja kolmannen sektorin järjestötyössä  Turun Muistiyhdistyksenä hallituksen jäsenenä, Kasvun ja vanhenemisen Tutkijat ry:ssä.

Olen työurallani ja luottamustehtävissäni aktiivisesti toteuttanut perustehtävääni sairaanhoitajana väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti osallistunut oman ammattikuntani - sairaanhoitajan ja hoitotyön johtamisen -  ammatin kehittämiseen, edunvalvontaan ja myös ammatin markkinointiin nuorille alan valitsijoille. Uravalinta sairaanhoitajana ja ammattitaidon hyödyntäminen aktiivisesti jo heti työuran alussa.

Riitta Karjalainen

SUORITETUT TUTKINNOT:

  • Sairaanhoitaja - 5-1984 - Turun sairaanhoito-opisto
  • Terveydenhoitaja - 5-1988 - Turun terveydenhuolto-oppilaitos
  • HuK - 6-1983 - Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta
  • THM - 5-1996 - Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
  • VTK - 5-2008 - Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

TYÖURA:

1984-1988:

sairaanhoitaja, Turun yliopistollinen keskussairaala: Korva-nenä- ja kurkkutaudit , neurologian klinikka

1988-1998:

terveydenhoitaja, Turun kaupungin terveystoimi; läntinen kotisairaanhoito

1998 - 2008:

osastonhoitaja, Turun kaupungin terveystoimi; läntinen ja eteläinen kotisairaanhoito, yöpartiotoiminta

2009 - 2010:

avopalvelujohtaja, Turun kaupungin sosiaali -ja terveystoimi/Vanhuspalvelut: tehostetetut palvelutalot

2010 -       :

vanhuskeskuksen johtaja, Turun sosiaali-ja terveystoimi: ympärivuorokautinen hoito/vanhuskeskus 4