Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta tehdään nyt

Perjantai 5.3.2021 - Riitta Karjalainen

Työ-ja elinkeinoministeriö julkaisi 15.2.21 raportin Katsaus sote-alan työvoimaan Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua.

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää raportin mukaan tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on suurta. Rekrytointihaasteita on kaikilla aloilla, mutta pahinta sote-alalla. Tärkeää on siksi parantaa alan vetovoimaa ja työn tekemisen olosuhteita

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, sairaanhoitaja

Maailma ilman sairaanhoitajia? Ei kiitos

Maanantai 8.6.2020 - Riitta Karjalainen

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi. Florence Nightingalen syntymästä tulee 12.5.2020 kuluneeksi 200 vuotta, kansainvälinen Nursing Now -kampanja huipentuu syksyllä, ja pohjoismaista sairaanhoitajaliittoyhteistyötä olemme tehneet jo 100 vuotta. Lisäksi Sairaanhoitajaliitto täyttää 95 vuotta ja näitä merkkipaaluja juhlitaan loppuvuoden aikana esimerkiksi Sairaanhoitajapäivillä 24 - 25.9.2020, mutta ennen kaikkea teemme näkyväksi sairaanhoitajien työn merkitystä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, sairaanhoitaja

Maailma ilman sairaanhoitajia? Ei kiitos

Tiistai 12.5.2020 - Riitta Karjalainen

Mennyt kevät 2020 on ollut erikoinen ja varmasti suurelle osalle tosi raskas koronan vuoksi. Sairaanhoitajan päivänä 12.5.2020 ei alueellamme juurikaan voitu jalkautua kentälle eikä juhlia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia. Yksittäisiä muistamisia alueyhdistyksen hallituksen jäsenet veivät kassikampanjatervehdyksinä koronan ”kourissa” työskentelevien työyksiköihin- mm. Tyksiin sisä-, iho- , reuma -ja keuhkotautien poliklinikalle , Turun vanhusten asumispalvelujen Mäntykoti Yli-Maariaan, Myllykotiin ja Salon kotihoitoon, infektiovastaanotolle, päivystykseen, kotisairaalaan, Kaarinan infektiotiimille, Turun kaupungin geriatrisen poliklinikalle covid-näytteiden ottajille, Mäntymäen terveysasemalle. Niin moni muukin olisi ollut muistamisen arvoinen, mutta valitettavasti vain rajallista määrää pystyttiin huomioimaan tällä kertaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, sote-keskus

Mistä vetoa sote-keskuksiin?

Perjantai 13.12.2019 - Riitta Karjalainen

Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela otti kantaa blogissaan 28.11.19 tuleviin sote-keskuksiin

Terveyskeskukset ovat vakavassa kriisissä. Resurssit ja työolot eivät ole kunnossa, ja näin ollen sekä lääkärit että hoitohenkilökunta uupuvat. Myös työvoimasta käydään kiivasta taistelua

Ratkaisu terveyskeskuskriisiin, kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun ja seitsemän päivän hoitotakuun täyttymiseen on palveluiden moniammatillisessa kehittämisessä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-keskus, sairaanhoitaja, Riitta Karjalainen

Kansalaiset eivät halua tinkiä sosiaali - ja terveydenpalveluiden laadusta

Torstai 7.3.2019 - Riitta Karjalainen

Sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattijärjestö Tehy teetti TNS Kantarin kautta tammikuussa 2019 kansalaisille kyselyn sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä mielipiteistä. Kansalaisilta kysyttiin käsityksiä mm. sote-palveluiden laadusta, henkilöstön määrästä ja koulutustasosta, johtamisesta ja palkkauksesta.

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät sote-palveluiden laatua tärkeänä tulevaisuudessa. Vastanneista 96 % piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöresurssit pidetään riittävinä.  Peräti 94 % vastaajista on sitä mieltä, että terveyspalveluiden laadusta ei saa tinkiä sote-uudistuksessa.  Kaksi kolmesta (65 %) myös priorisoisi sosiaali- ja terveyspalveluita, kun mietitään verovarojen käyttöä. Laadukasta hoitoa on mahdoton toteuttaa ilman riittävää henkilöstöä ja osaamista. Myös johtamisen ja alan vetovoiman on oltava kunnossa..

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sosiaali-ja terevyspalvelut, sote, Riitta Karjalainen, TEHY

Sote-työn uusjaon ajankohtaisuus

Keskiviikko 18.10.2017 - Riitta Karjalainen

”Suomen sosiaali -ja terveydenhuoltojärjestelmässä on menossa merkittäviä

rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Palvelurakenne-sekä maakuntauudistuksen myötä julkisten sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tullaan siirtämään kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille eli maakunnille. Keskeinen sote-uudistuksen tavoite on yhdistää sosiaali-ja terveyspalvelut rakenteellisesti asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, työ, uusjako

Kuntavaaleissa äänestetään huolenpidon puolesta.

Keskiviikko 5.4.2017 - Riitta Karjalainen

Kuntavaaleissa äänestetään huolenpidon puolesta. Keskustalla on kunnissa on osaavia ja kuuntelevia ehdokkaita, jotka pystyvät rohkeisiin päätöksiin ihmislähtöisen kotikunnan ja maakunnan kehittämiseksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, kuntavaalit, huolenpitoa,

Sote-henkilöstöryhmän kokouksesta 30.3.17

Perjantai 31.3.2017 - Riitta Karjalainen

  1.   Muutosjohtaja Antti Parpon katsaus sotevalmisteluun 

Antti Parpo kertoi työryhmälle sotevalmistelun ajankohtaisista asioista  sekä valtakunnan että maakunnan tasolla (mm. aikataulut, lainsäädännön tilanne, väliaikaishallinto, valmistelun resurssit).

   Keskustelu henkilöstötyöryhmän tulevista tehtävistä

Väliaikaishallinto voi kerätä henkilöstötietoa sisältäen henkilöiden nimet (ei henkilöstötyöryhmä).  Tulossa on myös yhteinen KT:n tiedonkeruupohja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat, väliaikaishallinto

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut

Torstai 23.3.2017 - Riitta Karjalainen

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut runsaslukuisena toisen kerran 27.2.17 ja laatinut työsuunnitelmaa. Monet konkreettiset asiat edellyttävät yhtäältä lainsäädännön valmistumista ja toisaalta vuoropuhelua palvelutuotantoryhmän kanssa, jotta valmistelu vastaa käytännön tarpeita. Henkilöstötyöryhmä teki linjauksen, että vuoden 2017 aikana kerätään päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ja vuoden 2018 aikana linjataan, tulkitaan ja tehdään varsinaisia päätöksiä. Samalla työryhmä totesi, että aikataulua ja tehtäviä päivitetään sitä mukaan, kun uusia tietoja saadaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä 27.2.17 kokouksesta

Maanantai 13.3.2017 - Riitta Karjalainen

Mainiota maaliskuuta

 Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut runsaslukuisena toisen kerran 27.2.17 ja laatinut työsuunnitelmaa. Monet konkreettiset asiat edellyttävät yhtäältä lainsäädännön valmistumista ja toisaalta vuoropuhelua palvelutuotantoryhmän kanssa, jotta valmistelu vastaa käytännön tarpeita. Henkilöstötyöryhmä teki linjauksen, että vuoden 2017 aikana kerätään päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ja vuoden 2018 aikana linjataan, tulkitaan ja tehdään varsinaisia päätöksiä. Samalla työryhmä totesi, että aikataulua ja tehtäviä päivitetään sitä mukaan, kun uusia tietoja saadaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat, väliaikaishallinto,

Kuntavaalit ovat huolenpitovaalit

Perjantai 10.3.2017 - Riitta Karjalainen

Kuntavaalit ovat huolenpitovaalit

Huhtikuun alkupuolella pidettävissä kuntavaaleissa valitaan päättäjät tekemään kauaskantoisia ratkaisuja kuntalaisten parhaaksi.

Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Naisia valitaan myös kuntien johtopaikoille vähemmän kuin heidän osuutensa valtuutetuista edellyttäisi.
 
Naiset ovat aliedustettuna niin valtakunnan kuin paikallistason politiikassa. Tätä ei pidä jäädä murehtimaan, vaan nyt on tartuttava tuumasta toimeen.
 
Vietimme tällä viikolla naisten päivää. Se onkin oivallinen päivä tehdä näkyväksi naisten tekemä työ ja yhteiskun­nal­linen osal­lis­tu­minen joka tasolla. Naisten päivä on joka päivä arjen tasolla. Tämä on muistettava myös sote- ja maakuntauudistuksessa. Uudistus koskettaa suoraan yli 200 000 työntekijää koko Suomessa. Ilman heitä uudistus ei onnistu. Suurin osa sotepuolen työntekijöistä on naisia.
 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nainen , sote, kuntavaalit 2017

Kimpassa- Allihopa

Torstai 27.10.2016 - Riitta Karjalainen

Toinen iso asia on Varsinais-Suomen sosiaali-ja terveydenhuollon ja maakunta- uudistuksen www-sivujen avaaminen 25.10.2016 yhteisellä ydinviestillä Kimpassa - Allihopa.  Kokonaisuuteen kuuluvat verkkosivut, Facebook- ja Twitter-sivustot sekä oma YouTube -kanava, jossa viestitään videoiden kautta.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Varsinais-Suomeen ovat laajat ja uudistus tulee muuttamaan kuntalaisten palveluja merkittävästi. Viestintä on olennainen osa Suomen historian suurinta julkishallinnon uudistusta - sekä kansalaisten että henkilökunnan on saatava tietoa siitä, mitä tapahtuu. 

 

Seuraa tapahtumia täältä

 

#kimpassa2019 #allihopa2019

kimpassa-allihopa.fi

www.facebook.com/kimpassaallihopa

Twitter: @Kimpassa2019

YouTube (haku: Kimpassa Allihopa)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-uudistus, maakunta, yhdessä, sairaanhoitaja

Sote-uudistus tuloillaan

Sunnuntai 1.3.2015 - Riitta Karjalainen

Mahtavaa maaliskuuta, kevät keikkuen tulevi

 ..ja Sote-uudistus tuloillaan

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa. Lain keskeisenä tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Lakiluonnoksen mukaan maahan muodostetaan viisi sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää (sote-aluetta), joilla on kattava järjestämisvastuu julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sote, sosiaali-ja terveys

TYÖRAUHAA

Lauantai 14.2.2015 - Riitta Karjalainen, Jaana Dalen, Sinikka Lintuja ,Tiina Karppinen

 

SoTe-uudistuksen tavoitteena on tuottaa jatkossa kansallisesti tasapuolisempaa ja turvallisempaa sosiaali- ja terveysalojen palvelua, missä päin Suomea asuukin. Uudistuksessa on kyse myös sosiaalipalveluissa ikäihmisten hoidosta ja sen järjestämisestä. Lisäksi toiminnoista, jotka tukevat suoraa asiakaskontaktia, esimerkkinä laboratoriotestien tulosten tuottaminen tai toisen ammattiryhmän saneleman tekstin kirjoittaminen näkyväksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-uudistus, hyvä ja laadukas hoito