Vanhusten hoiva

Tiistai 29.1.2019 - Riitta Karjalainen

Valvira keskeytti Esperi Caren Hoivakoti Ulrikan toiminnan. Syyt ovat riittämätön hoitajien määrä, puutteellinen perushoito- ja hoiva, lääkevirheet, lähiesimiestyön epäselvyydet muun muassa. Valvira on myös vahvistanut, että yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä hoivakodissa hoitovirheen seurauksena. Kuulostaa erittäin pahalta vanhustyön ammattilaisen korviin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vanhus, hoiva

Valtiolta korvausta sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen

Torstai 17.1.2019 - Riitta Karjalainen

Sosiaali - ja terveysministeriön on asettanut tavoitteeksi työnjaon kehittämisen sosiaali - ja terveydenhuoltoalalla. Suunnitelmallinen työnjako lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan välillä parantaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, nopeaa potilaan tilan arviointia sekä lääkäreiden ja hoitajien työajan tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan käytön.

Nykyisen lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen rajoittuu kunnalliseen terveyskeskukseen ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen. Sairaanhoitajaliitto ja Tehy ovat nähneet tarpeellisena laajentaa toimintaa kunnan ja kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon muihin avohoidon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rajattu lääkkeenmäärääminen, sairaanhoitaja

Laskeudumme joulun aikaan

Torstai 13.12.2018 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajaliiton valtuusto valitsi 24.11.18 uuden puheenjohtajiston seuraavalle nelivuotiskaudelle 2019 – 2022 ja puheenjohtajaksi valittiin Nina Hahtelan, TtT, Helsingistä.

-  On äärimmäisen tärkeää kuunnella jäsenistöä ja jatkaa liiton toiminnan kehittämistä. Näen Sairaanhoitajaliiton rohkeana aloitteentekijänä ja vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana sairaanhoitajien koulutukseen, osaamiseen, työn sisältöön ja työnjakoon liittyvissä kysymyksissä. Liitto on myös ammattikunnan vahva puolestapuhuja ja sairaanhoitajien arjen työn tukija, Hahtela painotti.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: joulu

Pakulla pihaan Turkuun ja Saloon

Torstai 4.10.2018 - Riitta Karjalainen

 

Syksy on saapunut ja samalla opiskelijat kaupunkiin. Mutta ei ketkä tahansa, vaan sairaanhoitaja-opiskelijat. Opiskelijat lähtevät koulusta varsin pian käytännön työharjoitteluun työelämään erilaisiin hoitotyön työympäristöön. Silloin opiskelijan, ohjaajan ja opettajan on onnistuttava omassa osuudessaan, jotta työharjoittelu sujuu hyvin. Opiskelijavirta on ehtymätön, mutta harjoittelupaikan tulisi silti varautua jokaisen opiskelijan saapumiseen huolella. Tämä motivoi opiskelijaa alusta asti yrittämään parhaansa

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: paku, turku, salo

Uskallus puuttua epäasialliseen kohteluun hoitotyössä

Tiistai 18.9.2018 - Riitta Karjalainen

Valvira selvitti helmikuussa 2016 vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä. Kyselyyn vastasi 7 406 yksiköiden työntekijää. Vastaajia pyydettiin kertomaan, miten kaltoinkohteluun puututaan heidän toimintayksikössään, ja miten vanhustenhuoltoa ja sen toimintoja voitaisiin kehittää kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi.

Suurin osa (93 %) kyselyyn vastanneista on havainnut jonkinlaista kaltoinkohtelua. Työntekijöiden havainnot kaltoinkohtelutilanteista vaihtelevat samassakin yksikössä. Joku on havainnut yksikössään esim. päivittäin kovakouraisuutta hoitotoimenpiteissä, joku toinen taas ei koskaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: uskaltaa, puuttuminen, epäasiallinen käytös

Varsinais-Suomen Vuoden 2018 sairaanhoitaja on julkistettu

Keskiviikko 13.6.2018 - Riitta Karjalainen

Vuoden sairaanhoitaja on valittu Varsinais-Suomessa vuodesta 2009 alkaen. Yksittäinen jäsen tai työyhteisö voi ehdottaa valittavaa henkilöä koko kalenterivuoden ajan.  Kuluvan vuoden määräaika päättyi 30.3, ja valinta julkistettiin 12.5.2018 Marina Palacessa Kakkua ja Kuplivaa -jäsentapahtumassa kansainvälisenä sairaanhoitajanpäivänä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja

Kansanedustajat ?sairaanhoitajina

Lauantai 12.5.2018 - Riitta Karjalainen

Kansainvälistä Sairaanhoitajan päivää vietetään jälleen 12.5. Tänä vuonna Sairaanhoitajaliitto haluaa nostaa erityisesti esiin sairaanhoitajan työn merkitystä, vaativuutta ja arvostusta.

Sairaanhoitajaliitto on kutsunut kansanedustajat tutustumaan nykypäivän sairaanhoitajan työhön. Neljätoista edustajaa otti haasteen vastaan ja he jalkautuvat työpaikoille työvuoroon Sairaanhoitajan päivän viikolla (7.5.-9.5.). Kansanedustajat tekevät kesällä päätöksiä sotelakien voimaantulosta. Sairaanhoitajat ovat sotessa suurin hoitotyön ammattiryhmä, joten viimeistään nyt heitä kannattaa kuunnella. Sote ei synny ilman sairaanhoitajia.

Työvuoroon lähtevät edustajat: Heli Järvinen vihr, Sari Sarkomaa kok, Suvi Pohjonen kok (Zyskowicin avustaja), Mia Laiho kok, Antti Kaikkonen kesk, Johanna Karimäki vihr, Sari Multala kok, Eeva-Johanna Eloranta sd, Tytti Tuppurainen sd, Kari Kulmala ps, Sinuhe Wallinheimo kok, Merja Mäkisalo-Ropponen sd, Lasse Hautala kesk ja Hanna Kosonen kesk.

Joten iloista kansainvälisen sairaanhoitajapäivän juhlaa 12.5.18 sekä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kansainvälinen sairaanhoitajan päivä

Sairaanhoidon opiskelijat haluavat lisää kliinisiä taitoja

Tiistai 20.3.2018 - Riitta Karjalainen

Kliinisten taitojen opettele jää liiaksi harjoittelupaikkojen vastuulle. Reilusti yli puolet eli yli 60 prosenttia Sairaanhoitajaliiton kyselyyn syksyllä 2017 vastaajista on sitä mieltä, että lähiopetus ei keskity hoitotyössä olennaisiin asioihin. Kyselyyn vastasi 651 sairaanhoidon opiskelijaa.

Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden mielipiteitä opintoihin liittyvistä asioista. Tulokset ovat Sairaanhoitajaliiton mielestä huolestuttavia tulevien sairaanhoitajien kliinisen osaamisen sekä heidän opiskeluaikana alasta saamalleen kuvalle. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: opiskelija, sairaanhoitaja, kliiniset taidot

Näkyykö hoitotyön arvostus sairaanhoitajan palkassa

Torstai 22.2.2018 - Riitta Karjalainen

Kansalaisille suunnatuissa ammattien arvostuskyselyissä sairaanhoitajat nousevat ammattien kärkipäähän. Sairaanhoitajat ovat edelleen korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia, joiden apua meistä jokainen jossain vaiheessa elämäänsä tarvitsee.

Sairaanhoitajat ovat noin 80 000 työllisen määrällä suuri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmä. Suurena ammattiryhmänä sairaanhoitajien työpanoksella ja osaamistasolla on merkittävä vaikutus väestön hyvinvointiin, kansanterveysongelmien ehkäisyyn, palveluiden saatavuuteen, hoitoon pääsyyn, hoidon laatuun ja toiminnan sujuvuuteen. Sairaanhoitajat ovat avainasemassa myös palveluohjauksen toteuttamisessa ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden yhteensovittamisessa palveluiden rajapinnoissa. Koulutettu ja motivoitunut sairaanhoitaja on voimavara, jonka työpanosta optimaalisesti hyödyntämällä parannetaan koko palvelujärjestelmän kustannustehokkuutta, näin kirjoittaa Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitotyö, palkka

Robotit ja hyvinvointi

Maanantai 15.1.2018 - Riitta Karjalainen

 

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa - kuten Suomessa - on käynnissä kaksi suurta muutosta: hyvinvointipalvelujen tarpeen voimakas kasvu ja uusien kognitiivisten robottien esiinmarssi. Palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluihin sekä tuottavuuden kasvun että palvelujen laadun kehittämisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta..

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin. Kehitystä tutkitaan yksilöiden, instituutioiden ja yhteiskunnan tasoilla, ottaen huomioon niin käyttäjätarpeet ja eettiset näkökohdat kuin teknologian kypsyys sekä palvelujärjestelmän kokonaisuus.. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: robotti, tekoäly, hyvinvointi, roce

Suomi on Sininen ja Valkoinen

Keskiviikko 6.12.2017 - Riitta Karjalainen

Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi lähestyy loppuaan – Suomen satavuotispäivää vietettiin 6.12.17. Suomi 100-ohjelmaan liitettiin yli 5000 hanketta, joita oli toteuttamassa arviolta noin 600 000 ihmistä. Juhlavuosi on näkynyt noin sadassa maassa, ja näkyi 6.12.17 maailmalla. Uskon, että me myös olemme yhdessä onnistuneet vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sairaanhoitajien yhteisössä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suomi, itsenäisyys, sininen ja valkoinen

Väestön muuttuviin terveystarpeisiin on vastattava

Tiistai 21.11.2017 - Riitta Karjalainen

Kansalaiset vaativat yksilöllisiä, juuri heille räätälöityjä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tämä asettaa uusia vaatimuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamiselle ja vuorovaikutuskyvyille sekä vaatii uudenlaista asennoitumista työhön: asiakas on oman terveytensä omistaja. Hoitoon liittyvät konsultaatiot lisääntyvät asiakkaiden ja potilaiden ottaessa enemmän vastuuta omasta terveyden- ja sairaanhoidostaan, kun he valitsevat sopivinta hoitopaikkaa tai hyödyntävät uusia teknologisia välineitä ja sovelluksia.

Väestön ikääntyminen sekä pitkäaikaissairauksien ja monisairaiden määrän lisääntyminen ovat kasvava haaste. Uudenlaista osaamista ja palveluita tarvitaan hoidon ja kuntoutuksen lisäksi ennaltaehkäisyyn ja palveluiden koordinaatioon sekä omais- ja perhehoitoon. Pitkäaikaissairaiden potilaiden tilan seuranta ja ensisijainen kontaktivastuu

on jatkossa enenevästi sairaanhoitajien vastuulla. Muun muassa hoitoaikojen lyheneminen ja hoitomenetelmien kehittyminen lisäävät erikoissairaanhoidossa yhä enemmän vaatimuksia laaja-alaiselle ja syvälle hoitotyön osaamiselle.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: väestö, muuttuvat tarpeet, on vastattava

Sote-työn uusjaon ajankohtaisuus

Keskiviikko 18.10.2017 - Riitta Karjalainen

”Suomen sosiaali -ja terveydenhuoltojärjestelmässä on menossa merkittäviä

rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Palvelurakenne-sekä maakuntauudistuksen myötä julkisten sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tullaan siirtämään kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille eli maakunnille. Keskeinen sote-uudistuksen tavoite on yhdistää sosiaali-ja terveyspalvelut rakenteellisesti asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, työ, uusjako

Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

Tiistai 12.9.2017 - Riitta Karjalainen

Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet uuden laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Laatusuosituksessa nostetaan esiin viisi teema-aluetta, joista kullekin on omat suosituksensa. Teema-alueet käsittelevät toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, asiakas- ja palveluohjausta, henkilöstöä, ikäystävällistä palvelujen rakennetta ja teknologiaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: laatusuositus, toimintakyky, ikääntyminen

Syksy saapuu

Maanantai 21.8.2017 - Riitta Karjalainen

 

Niin on taas syyskesä lähtenyt liikkeelle. Alkukesän tapahtumista vielä sen verran, että Suomen hallitus päätti 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistukset tulevat voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Aikaisemmin oli tarkoitus, että lait tulevat voimaan 2019 alussa. Syynä käänteeseen ovat perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset lakeihin. Perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan myös mallia, jossa suuret kunnat voisivat sittenkin tuottaa sote-palvelunsa itse niin, että nämä toiminnot eivät siirtyisi maakuntien vastuulle. Valiokunta asetti ehtoja palvelutuotannon siirtymiselle julkishallinnolta yksityisille toimijoille. Korostaessaan julkishallinnon oikeutta palvelujen tuottamiseen lausunto antoi tukea myös suurten kaupunkien toiveille toimia vastaisuudessakin palvelujen tuottajana. Valiokunta kehotti arvioimaan uudelleen lakiesitykseen sisältyvää kieltoa, jonka mukaan kunnat tai kuntayhtymät eivät saisi tuottaa maakuntien ­järjestämisvastuuseen kuuluvia palveluja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Syksy , sataa, suomen hallitus, perustuslakivaliokunta

Sairaanhoitajiin kannattaa sijoittaa

Tiistai 13.6.2017 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajaliiton valtuusto kokoontui 10.6. 17 sääntömääräiseen kevätkokoukseen Helsinkiin. Käynnissä olevaan Sote-valmisteluun valtuutetut halusivat ottaa kantaa sairaanhoitajien  asemasta tiedotteella, jotta päättäjät tunnistavat ja tunnustavat sairaanhoitajien laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan vaikuttavuuden. Työn vaativuuden mukaisella palkkauksella ja työoloista huolehtimalla osoitetaan sitä mitä pidetään arvokkaana, onko sairaanhoitajan tekemä työ sitä?

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sairaanhoitaja, sijoitus

Kesää kohti

Maanantai 15.5.2017 - Riitta Karjalainen

Vietimme tämän vuoden virallista kansainvälistä Sairaanhoitajanpäivää 12.5.2017 Turussa Valtion virastotalolla. Juhlassa juhlimme huomionosoituksin Varsinais-Suomen ansioituneita sairaanhoitajakollegoita: Kyllikki Pohjolan apurahalla Tuija Lehteä, Suomen sairaanhoitajaliiton standaareilla Heli Kalliota ja Tuija Lehtikunnasta, ja julkistimme Vuoden 2017 Varsinais-Suomalaisen sairaanhoitajan valinnan -  Petra Virtanen -  sekä luovutimme Suomen Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein pitkäaikaiselle aktiiville Leena Tervahartialalle.

 

Lämmin Onnittelu vielä kerran kaikille teille palkituille, upeille sairaanhoitajille.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vietimme tämän vuoden virallista kansainvälistä Sairaanhoitajanpäivää 12.5.2017 Turussa

Salibandy tänäänkin

Sunnuntai 9.4.2017 - Riitta Karjalainen

Tänään alkaa hetken päästä pojan joukkueen toinen finaaliottelu SM C2 poikien salibandyssä EräViikinkejä vastaan.Eilen oli kovin jännitäävää, jatkoajalla voitto EräViikingeille 5-4

Tänään pelataan TPS kotikentällä Leaf Areenalla, Kärämäentie 35. Toivottavasti tänään TPS jaksaa ottaen voiton. Kohta alkaa...

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nuoret, urheilu. TPS

Salibandyä tänään

Lauantai 8.4.2017 - Riitta Karjalainen

Huomenta

Tänään alkaa jännittävä finaaliottelu kahden parhaimman joukkueen -TPS ja EräVikkingit- välillä SM 02-sarja C2 poikien salibandyssa Helsinfin Mosahallissa EräViikinkien kotikentällä

EräViikingit on vahva joukkue ja TPS pojilla on kova haaste edessä. Huomenna ottelus Turun Leaf Areenalla Kärsämäessä. Poikani pelaa TPS:n mustavalkoisissa numerolla 90.

Tulkaa mukaan kannustaman, varmasti viihdyttää peliä vaihteeksi jääkiekkoon.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nuoret, urheilu. TPS

Kuntavaaleissa äänestetään huolenpidon puolesta.

Keskiviikko 5.4.2017 - Riitta Karjalainen

Kuntavaaleissa äänestetään huolenpidon puolesta. Keskustalla on kunnissa on osaavia ja kuuntelevia ehdokkaita, jotka pystyvät rohkeisiin päätöksiin ihmislähtöisen kotikunnan ja maakunnan kehittämiseksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, kuntavaalit, huolenpitoa,

Vanhemmat kirjoitukset »