Sairaanhoitajien päivityskoulutus takaisin

Maanantai 17.1.2022 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajien päivityskoulutus uudelleen käyntiin

Olemme tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveysalan osaajista on huutava pula – ehkä sairaanhoitajista on kaikista ammattiryhmistä kaikkein suurin pula. Lisäksi koronatartuntojen määrä on yhä nousussa ja teho-osastojen sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitus on entisestään kasvamassa. Nämä asiat heijastuvat monin tavoin koko yhteiskuntaan. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuoltoamme ollaan uudistamassa. Sen suhteen eletään strategisesti erittäin tärkeitä hetkiä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, päivityskoulutus

Joulu saapuu Varsinais-Suomeen

Maanantai 13.12.2021 - Riitta Karjalainen

Varsinais-Suomen vuoden 2021 sairaanhoitaja on julkistettu

Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry antaa vuoden sairaanhoitajan tittelin yhdelle alueen sairaanhoitajalle, joka on osoittanut vahvaa kliinistä osaamista tai joka on kehittänyt näkyvästi hoitotyötä. Vuoden 2021 sairaanhoitajan valinta julkistettiin 10.12.2021 Turussa Teatterisillalla. Vuoden sairaanhoitaja on valittu Varsinais-Suomessa vuodesta 2009 alkaen.

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, joulu

Suuremmat Info-Tv näytöt Turun Impivaaran uimahalliin

Maanantai 22.11.2021 - Riitta Karjalainen

Suuremmat Info-Tv näytöt Turun Impivaaran uimahalliin


Impivaaran uimahalli on Turussa Kaerlan kaupunginosassa sijaitseva 1. kesäkuuta 1975 avattu uimahalli, jonka omistaa Turun kaupunki. Valmistuessaan Impivaaran uimahalli oli suurin lajiaan Pohjoismaissa, ja se on edelleen Suomen suurin uimahalli allaspinta-alaltaan. Uimahalli on osa Impivaaran liikuntakeskusta. Uimahallissa kävi ennen remonttia vuosittain noin 275 000 kävijää. Uimahallin peruskorjaus- ja laajennustyöt aloitettiin joulukuussa 2009, ja uimahalli avattiin jälleen käyttöön 14. helmikuuta 2012

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: INFO-TV

Turun Urheilulähettiläiden työ tunnetuksi ja tunnustetuksi

Maanantai 15.11.2021 - Riitta Karjalainen

Turku esitteli nettisivuillaan 27.2.2020 urheilulähettiläitään : Turku on valinnut vuonna 2020 ensimmäiset kolme kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa urheilijaa Turun urheilijalähettiläiksi, jotka lähettiläinä edustavat Turkua eri tavoin, muun muassa markkinoivat kaupunkia omissa, erityisesti nuoria tavoittavissa sosiaalisen median kanavissaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: urheilulähettiläs

Harrastetakuun edistäminen Turussa vuosiluokilla 1.-9. ja lisäopetuksen oppilaille

Maanantai 18.10.2021 - Riitta Karjalainen

Suomen mallin mukaista harrastetakuuta on esitelty Turussa maaliskuussa 2020 ja harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheeseen osallistui yli 100 kuntaa, muun muassa Turku. Harrastetakuussa on kyse mieluisan ja maksuttoman harrastuksen takaamisesta lapsille ja nuorille – myös niille joila harrastusta ei ole - koulupäivän yhteyteen, vuosiluokille 1.-9. ja lisäopetuksen oppilaille. Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten perustettiin OKM :n valmistelutyöryhmä, joka luovutti 12.6.2020 esityksensä tiede- ja kulttuuri ministerille Hanna Kososelle. Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksen on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle yksi maksuton mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä ennen tai jälkeen koulupäivän.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: harrastetakuu

Hoito -ja hoivatyön muutoksessa

Maanantai 11.10.2021 - Riitta Karjalainen

Hoito-ja hoivatyön toimintaympäristö on muutoksessa tulevina vuosina. Muutosta on jo tapahtunut kuluneen kymmenen vuoden aikana. Hoito- ja hoivatyön sisältö on muuttunut vaativammaksi, lisäksi painopiste hoito- ja hoivatyössä on siirtynyt kotiin. Tulevaisuudessa yhä enemmän omahoitoon eli ihmisen itsensä harteille sekä omaishoitoon eli omaisen harteille. Yhä vaativampaa hoitoa tarvitsevia hoidetaan kotona niin ammattilaisten kuin ei-ammattilaisten toimesta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hoitotyö, hoivatyö, työvoimapula

Hoitajapula

Maanantai 30.8.2021 - Riitta Karjalainen

Tänä kesänä on saattanut käydä monilla työpaikoilla niin, että hoitaja – sairaanhoitaja ja lähihoitaja - on pelännyt töihin paluuta jo kesken loman. Tiedossa on ollut, että työvoimaa ei ole riittävästi. Hoitajapula näkyy työpaikoilla uupumisena ja pelkona potilasturvallisuuden vaarantumisesta, ja huoli oma jaksamisesta on suurta. Työpaikoilla on jo pitkään toimittu sen varassa, että henkilökunta venyy. Työntekijät ovat joutuneet kantamaan vastuuta: he tekevät tuplavuoroja ja ylitöitä, koska kantavat huolta potilas- ja asukasturvallisuudesta

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Tyks Akuuttiin integroidaan ikääntyneiden hoitoketjua parantava geriatrinen tiimimalli

Torstai 10.6.2021 - Riitta Karjalainen

Oli ilahduttavaa lukea Varsinais-Suomen sote-uutiskirjeestä Tyks Akuuttiin integroitava geriatrinen tiimin tulevasta toiminnasta , joka tekee ikääntyneen voinnin kokonaisarvion heti päivystyksessä. Näin mahdollinen muu avuntarve saadaan kartoitettua ja hoitoketju katkeamattomaksi ja sujuvammaksi. Myöhemmin malli saattaa olla hyödynnettävissä myös muissa Varsinais-Suomen kiirepalveluissa.

Geriatrinen osaaminen ja arvio akuuttitilanteissa -pilottihankkeessa pureudutaan erityisesti ikääntyneen päivystyskäyntiin johtaneisiin juurisyihin. Päivystykseen integroitava geriatrinen tiimi arvioi ikääntyneen kokonaisvoinnin ja jos akuutin hoidon jälkeen tunnistetaan tarkemman selvittelyn, jatkohoidon ja -palvelujen tarvetta, palveluketju jatkuu luontevasti asiakkaan kotikuntaan Varsinais-Suomessa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitoketju , ikääntynet

Sinun varaasi kaiken laitan Yhteisvastuukonsertti 30.5.21

Tiistai 1.6.2021 - Riitta Karjalainen

Sinun varaasi kaiken laitan Yhteisvastuukonsertti Turun Maarian kirkosta 30.5.2021 klo 17.00 Pyhän kolminaisuuden päivänä

Konsertissa mukana Takuya Takashima, Timo Lehtovaara, Antero Lehtovaara, Terhi Lehtovaara, Helena Vuola, Jukka Saarinen, Petrus Nummijärvi sekä seurakuntamme kanttorit Marja Haikka, Tero Niemi, Ulla Vuola ja pastori Paavo Huotari. Haastattelussa Turun kaupungin asumispalvelujen päällikkö Riitta Karjalainen.

Haastattelu ja  konsertti löytyy:

https://www.turunseurakunnat.fi/maarian-seurakunta

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkoi 7.2.2021.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä. Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. Lähes 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteisvastuu

Maksuton harrastaminen koulupäivän yhteydessä

Maanantai 31.5.2021 - Riitta Karjalainen

Osattomuuden, toimettomuuden ja syrjäytymisen tunteet ajavat lapsia ja nuoria yhä nuoremmissa ikäluokissa epäterveisiin tapoihin käyttää aikaa. Nuoria vetää sosiaalisen median maailma ja epämääräinen oleskelu järkevämmän ja aktiivisemman tekemisen puutteessa. Liikuntaan ja harrastamiseen tulee ohjata tulevaisuudessa taloudellisia ja henkilöresursseja. Liikkuva koulu- hankkeissa löytyy esimerkkejä eri kunnissa ; taksijonoliikunta, välitunti- ja oppituntiliikunta, liikuntahaasteet, liikuntapajat, iltapäivätoiminta, liikuntakerhot, kisailut ja tapahtumat, jossa taitoja treenataan yhdessä kehittymällä pärjäävänä isossa ryhmässä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maksuton , harrastus, koulupäivä, Suomen malli

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti

Torstai 20.5.2021 - Riitta Karjalainen

 

Työelämässä kärsitään jatkuvasta työvoiman puutteesta. Suurin pula henkilöstöstä koetaan sosiaali- ja terveysalalla ja suurin ammattiryhmä on lähihoitajat, joita on vaikea rekrytoida vakituisiin työsuhteisiin. Työvoiman liikkuvuus hoiva- ja hoitoaloilla on suurta. Hyvän työtilanteen vuoksi lähihoitajilla on mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa ja sitoutuminen nykyiseen työhön on vähäistä. Tilanne on vaikeutunut entisestään ja näin ollen rekrytoinnissa tarvitaan uudenlaisia keinoja työvoimapulan taltuttamiseksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: oppisopimus, työelämälähtöinen

Nuoret aktiivisina kuntalaisina ja kansalaisina - edistäminen kaupungin tiloissa ja kouluissa

Maanantai 17.5.2021 klo 20:48 - Riitta Karjalainen

Sosioekonomiset erot ovat yhteiskunnassa kasvaneet ja vaikuttavat lisääntyvissä määrin nuorten äänestysaktiivisuuteen. Jokainen nuori oppii päätöksentekojärjestelmämme toiminnasta ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäröivässä yhteiskunnassa. Kanssakäyminen ja vuoropuhelu nuorten ja päättäjien välillä on tärkeää, jotta poliittinen päätöksentekojärjestelmä koetaan helpommin lähestyttävänä. Kaikkien osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 17.5.21

Sosioekonomisten terveyserojen huomioiminen pandemian jälkitoimissa

Maanantai 17.5.2021 - Riitta Karjalainen

Ei hyvältä näytä osavuosikatsaus, siksi pormestarisopimus on tarpeellinen jatkossa ja siinä on hyvät keinot talouden kuntoon saamiseksi.

On kuitenkin todettava , että koronavuosi on ollut poikkeuksellinen. Ja toivotaan ettei vastaavaa lähitulevaisuudessa tule.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Valtuustoaloite Turun kaupunginvaltuustossa 17.5.21

Kansainvälisen sairaanhoitajan 12.5 päivän kynnyksellä

Maanantai 10.5.2021 - Riitta Karjalainen

Aurinko lämmittää jo ja varhainen kevät tuo valoa luoden iloa ja toiveikkuutta.

Toiveikkuutta siitä, että kohta olisimme tilanteessa, jossa pääsemme tapaamaan toisiamme turvallisesti. Toiveikkuutta siitä, että kohta tämä koronapandemia on ohitse rokotusten kattavuuden edetessä kesää kohden

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, kansainvälinen sairaanhoitajan päivä, 12.5

Lyhennetty työajan kokeilu Turun kaupungissa

Maanantai 19.4.2021 - Riitta Karjalainen

Kuusituntinen työpäivä teki 90-luvulla tehdyssä kokeilussa ison ns. tuottavuusloikan, mutta vajaan kolmen vuoden kokeilun jälkeen kuusituntisuus ei juurtunutkaan suomalaiseen työelämään. Kokeilun hyytymiseen oli useita syitä: työnantajien ja työntekijöiden epäluulo ja vastustus, monenlaiset sosiaaliset paineet, pelot palkkatulojen vähenemisestä tai palkkamenojen kasvamisesta, yhteiskunnan eritahtisuus ja kuntapuolella rahoituksen loppuminen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työaika, Turun kaupunki

Etätyö paikkariippumattomaksi

Maanantai 15.3.2021 - Riitta Karjalainen

Korona-aika on osoittanut, että aloilla kuin aloillakin pystytään tekemään työtä joko täysin tai osittain etänä paikkariippumattomasti. Monella työntekijällä on jäänyt etätyön ansiosta enemmän aikaa perheelle, läheisille ja harrastuksille, kun aikaa ei kulu työmatkoihin. Uusista työnteon malleista ja mahdollisuuksista on seurannut työntekijöille myös merkittäviä hyvinvointihyötyjä. Luonnon läheisyydellä on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: etätyö, monipaikkaisuus

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta tehdään nyt

Perjantai 5.3.2021 - Riitta Karjalainen

Työ-ja elinkeinoministeriö julkaisi 15.2.21 raportin Katsaus sote-alan työvoimaan Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua.

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää raportin mukaan tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on suurta. Rekrytointihaasteita on kaikilla aloilla, mutta pahinta sote-alalla. Tärkeää on siksi parantaa alan vetovoimaa ja työn tekemisen olosuhteita

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, sairaanhoitaja

Koronakorvaus Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan koko henkilöstölle

Maanantai 15.2.2021 - Riitta Karjalainen

Valtion myöntämää korona-avustusta saa käyttää covid-19- epidemiaan varautumiseen, sen torjuntaan ja hoitoon, niihin liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin mukaan lukien Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen mukaisesti toteutettavat suojavälinehankinnat sekä muihin välttämättömiin covid-19- pandemiasta sairaanhoitopiirin toiminnalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksen on tarkoitus vähentää sairaanhoitopiirin jäsenkuntien rahoitusosuutta siltä osin, kun avustuksella korvataan kunkin jäsenkunnan vastattavaksi kuuluvia kustannuksia.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 15.2.2021

Muovinkeräysastiat Turun tärkeisiin puistoihin

Maanantai 25.1.2021 - Riitta Karjalainen

Yksi Turun hienoista puolista ovat kaupungin kauniit vehreät puistot, joissa on kivaa viettää aikaa istuskellen, nauttien luonnosta ja kaupungin sykkeestä. Moni turkulainen hakee piknik-eväänsä kaupasta. Nämä ovat pakattuina muovi-pakkauksiin tai lasiin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muovinkeräys, kestävä kehitys, Turun puistot

Kotisairaalan laajentaminen

Maanantai 14.12.2020 - Riitta Karjalainen

Turun kaupungin sairaalapalvelujen kotisairaalatoiminnan tehtävänä on tuottaa moniammatillisessa yhteistyössä turkulaisille potilaille mahdollisimman lyhyellä viiveellä laadukkaita, turvallisia ja näyttöön perustuvia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita kustannustehokkaasti sekä vuodeosasto-, kotisairaala- että polikliinisenä toimintana. Toiminnan tavoitteena on potilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, elämän hallinnan tukeminen, potilaan kunnioittava kohtaaminen tai tukeminen tilanteessa, kun parantavaa hoitoa ei enää ole.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotisairaala, Turun kaupunginvaltuusto

Vanhemmat kirjoitukset »