Suomi on Sininen ja Valkoinen

Keskiviikko 6.12.2017 - Riitta Karjalainen

Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi lähestyy loppuaan – Suomen satavuotispäivää vietettiin 6.12.17. Suomi 100-ohjelmaan liitettiin yli 5000 hanketta, joita oli toteuttamassa arviolta noin 600 000 ihmistä. Juhlavuosi on näkynyt noin sadassa maassa, ja näkyi 6.12.17 maailmalla. Uskon, että me myös olemme yhdessä onnistuneet vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sairaanhoitajien yhteisössä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suomi, itsenäisyys, sininen ja valkoinen

Väestön muuttuviin terveystarpeisiin on vastattava

Tiistai 21.11.2017 - Riitta Karjalainen

Kansalaiset vaativat yksilöllisiä, juuri heille räätälöityjä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tämä asettaa uusia vaatimuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamiselle ja vuorovaikutuskyvyille sekä vaatii uudenlaista asennoitumista työhön: asiakas on oman terveytensä omistaja. Hoitoon liittyvät konsultaatiot lisääntyvät asiakkaiden ja potilaiden ottaessa enemmän vastuuta omasta terveyden- ja sairaanhoidostaan, kun he valitsevat sopivinta hoitopaikkaa tai hyödyntävät uusia teknologisia välineitä ja sovelluksia.

Väestön ikääntyminen sekä pitkäaikaissairauksien ja monisairaiden määrän lisääntyminen ovat kasvava haaste. Uudenlaista osaamista ja palveluita tarvitaan hoidon ja kuntoutuksen lisäksi ennaltaehkäisyyn ja palveluiden koordinaatioon sekä omais- ja perhehoitoon. Pitkäaikaissairaiden potilaiden tilan seuranta ja ensisijainen kontaktivastuu

on jatkossa enenevästi sairaanhoitajien vastuulla. Muun muassa hoitoaikojen lyheneminen ja hoitomenetelmien kehittyminen lisäävät erikoissairaanhoidossa yhä enemmän vaatimuksia laaja-alaiselle ja syvälle hoitotyön osaamiselle.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: väestö, muuttuvat tarpeet, on vastattava

Sote-työn uusjaon ajankohtaisuus

Keskiviikko 18.10.2017 - Riitta Karjalainen

”Suomen sosiaali -ja terveydenhuoltojärjestelmässä on menossa merkittäviä

rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Palvelurakenne-sekä maakuntauudistuksen myötä julkisten sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tullaan siirtämään kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille eli maakunnille. Keskeinen sote-uudistuksen tavoite on yhdistää sosiaali-ja terveyspalvelut rakenteellisesti asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, työ, uusjako

Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

Tiistai 12.9.2017 - Riitta Karjalainen

Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet uuden laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Laatusuosituksessa nostetaan esiin viisi teema-aluetta, joista kullekin on omat suosituksensa. Teema-alueet käsittelevät toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, asiakas- ja palveluohjausta, henkilöstöä, ikäystävällistä palvelujen rakennetta ja teknologiaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: laatusuositus, toimintakyky, ikääntyminen

Syksy saapuu

Maanantai 21.8.2017 - Riitta Karjalainen

 

Niin on taas syyskesä lähtenyt liikkeelle. Alkukesän tapahtumista vielä sen verran, että Suomen hallitus päätti 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistukset tulevat voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Aikaisemmin oli tarkoitus, että lait tulevat voimaan 2019 alussa. Syynä käänteeseen ovat perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset lakeihin. Perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan myös mallia, jossa suuret kunnat voisivat sittenkin tuottaa sote-palvelunsa itse niin, että nämä toiminnot eivät siirtyisi maakuntien vastuulle. Valiokunta asetti ehtoja palvelutuotannon siirtymiselle julkishallinnolta yksityisille toimijoille. Korostaessaan julkishallinnon oikeutta palvelujen tuottamiseen lausunto antoi tukea myös suurten kaupunkien toiveille toimia vastaisuudessakin palvelujen tuottajana. Valiokunta kehotti arvioimaan uudelleen lakiesitykseen sisältyvää kieltoa, jonka mukaan kunnat tai kuntayhtymät eivät saisi tuottaa maakuntien ­järjestämisvastuuseen kuuluvia palveluja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Syksy , sataa, suomen hallitus, perustuslakivaliokunta

Sairaanhoitajiin kannattaa sijoittaa

Tiistai 13.6.2017 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajaliiton valtuusto kokoontui 10.6. 17 sääntömääräiseen kevätkokoukseen Helsinkiin. Käynnissä olevaan Sote-valmisteluun valtuutetut halusivat ottaa kantaa sairaanhoitajien  asemasta tiedotteella, jotta päättäjät tunnistavat ja tunnustavat sairaanhoitajien laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan vaikuttavuuden. Työn vaativuuden mukaisella palkkauksella ja työoloista huolehtimalla osoitetaan sitä mitä pidetään arvokkaana, onko sairaanhoitajan tekemä työ sitä?

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sairaanhoitaja, sijoitus

Kesää kohti

Maanantai 15.5.2017 - Riitta Karjalainen

Vietimme tämän vuoden virallista kansainvälistä Sairaanhoitajanpäivää 12.5.2017 Turussa Valtion virastotalolla. Juhlassa juhlimme huomionosoituksin Varsinais-Suomen ansioituneita sairaanhoitajakollegoita: Kyllikki Pohjolan apurahalla Tuija Lehteä, Suomen sairaanhoitajaliiton standaareilla Heli Kalliota ja Tuija Lehtikunnasta, ja julkistimme Vuoden 2017 Varsinais-Suomalaisen sairaanhoitajan valinnan -  Petra Virtanen -  sekä luovutimme Suomen Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein pitkäaikaiselle aktiiville Leena Tervahartialalle.

 

Lämmin Onnittelu vielä kerran kaikille teille palkituille, upeille sairaanhoitajille.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vietimme tämän vuoden virallista kansainvälistä Sairaanhoitajanpäivää 12.5.2017 Turussa

Salibandy tänäänkin

Sunnuntai 9.4.2017 - Riitta Karjalainen

Tänään alkaa hetken päästä pojan joukkueen toinen finaaliottelu SM C2 poikien salibandyssä EräViikinkejä vastaan.Eilen oli kovin jännitäävää, jatkoajalla voitto EräViikingeille 5-4

Tänään pelataan TPS kotikentällä Leaf Areenalla, Kärämäentie 35. Toivottavasti tänään TPS jaksaa ottaen voiton. Kohta alkaa...

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nuoret, urheilu. TPS

Salibandyä tänään

Lauantai 8.4.2017 - Riitta Karjalainen

Huomenta

Tänään alkaa jännittävä finaaliottelu kahden parhaimman joukkueen -TPS ja EräVikkingit- välillä SM 02-sarja C2 poikien salibandyssa Helsinfin Mosahallissa EräViikinkien kotikentällä

EräViikingit on vahva joukkue ja TPS pojilla on kova haaste edessä. Huomenna ottelus Turun Leaf Areenalla Kärsämäessä. Poikani pelaa TPS:n mustavalkoisissa numerolla 90.

Tulkaa mukaan kannustaman, varmasti viihdyttää peliä vaihteeksi jääkiekkoon.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nuoret, urheilu. TPS

Kuntavaaleissa äänestetään huolenpidon puolesta.

Keskiviikko 5.4.2017 - Riitta Karjalainen

Kuntavaaleissa äänestetään huolenpidon puolesta. Keskustalla on kunnissa on osaavia ja kuuntelevia ehdokkaita, jotka pystyvät rohkeisiin päätöksiin ihmislähtöisen kotikunnan ja maakunnan kehittämiseksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, kuntavaalit, huolenpitoa,

Sote-henkilöstöryhmän kokouksesta 30.3.17

Perjantai 31.3.2017 - Riitta Karjalainen

  1.   Muutosjohtaja Antti Parpon katsaus sotevalmisteluun 

Antti Parpo kertoi työryhmälle sotevalmistelun ajankohtaisista asioista  sekä valtakunnan että maakunnan tasolla (mm. aikataulut, lainsäädännön tilanne, väliaikaishallinto, valmistelun resurssit).

   Keskustelu henkilöstötyöryhmän tulevista tehtävistä

Väliaikaishallinto voi kerätä henkilöstötietoa sisältäen henkilöiden nimet (ei henkilöstötyöryhmä).  Tulossa on myös yhteinen KT:n tiedonkeruupohja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat, väliaikaishallinto

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut

Torstai 23.3.2017 - Riitta Karjalainen

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut runsaslukuisena toisen kerran 27.2.17 ja laatinut työsuunnitelmaa. Monet konkreettiset asiat edellyttävät yhtäältä lainsäädännön valmistumista ja toisaalta vuoropuhelua palvelutuotantoryhmän kanssa, jotta valmistelu vastaa käytännön tarpeita. Henkilöstötyöryhmä teki linjauksen, että vuoden 2017 aikana kerätään päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ja vuoden 2018 aikana linjataan, tulkitaan ja tehdään varsinaisia päätöksiä. Samalla työryhmä totesi, että aikataulua ja tehtäviä päivitetään sitä mukaan, kun uusia tietoja saadaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat

Nopea palkitseminen

Maanantai 20.3.2017 klo 20:54 - Riitta Karjalainen

TURUN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 20.3.17 jättämäni

Aloite Nopea palkitseminen

Nopea palkitseminen (Nopsa) on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kannustusjärjestelmää. Se on tarkoitettu lähiesimiehille työkaluksi, jolla he voivat kiittää yksittäistä tai useampaa työntekijää siitä, että he ovat osoittaneet käytöksellään, saavutuksellaan tai suorituksellaan VSSHP:n arvojen mukaista toimintaa ja toimineet siten esimerkkinä muille.

Saavuttamisen tunne on tärkeä osa työtyytyväisyyttä. Se ei kuitenkaan ole yksinään riittävä motivaattori, vaan työntekijät haluavat saada tunnustusta saavutuksistaan. Tunnustuksien jakaminen on olennainen osa hyvää johtamista.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: palkitseminen, arvot, strategia, Turku

Tartuntatautilaki uudistui

Keskiviikko 15.3.2017 - Riitta Karjalainen

Tartuntatautilaki uudistuu 1.3.2018

Tartuntatautilain uudistus on herättänyt paljon keskustelua hoitajien keskuudessa. Velvollisuus tiettyjen rokotusten ottamiseen tulee voimaan siirtymäajan jälkeen maaliskuussa 2018.

Jatkossa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja. Tällaisia ryhmiä voisivat olla esimerkiksi alle 1-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat sekä eräät muut riskiryhmät.

Näissä tehtävissä työskentelevien on siis ilmoitettava työnantajalle, ovatko he saaneet rokotusohjelman mukaiset rokotteet, kausi-influenssarokotteen ja vesirokkorokotteen. Vesirokon kohdalla riittää myös oma ilmoitus siitä, että on vesirokon joskus elämässään sairastanut. "Rokotuspakko" koskee hyvin suurta osaa hoitajia.  Lähinnä epäselvää on se, kuka rokotukset maksaa ja mihin mennessä kunkin vuoden influenssarokotus tulee olla otettuna

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tartuntataudit, infektio, influenssarokote, laki

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä 27.2.17 kokouksesta

Maanantai 13.3.2017 - Riitta Karjalainen

Mainiota maaliskuuta

 Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut runsaslukuisena toisen kerran 27.2.17 ja laatinut työsuunnitelmaa. Monet konkreettiset asiat edellyttävät yhtäältä lainsäädännön valmistumista ja toisaalta vuoropuhelua palvelutuotantoryhmän kanssa, jotta valmistelu vastaa käytännön tarpeita. Henkilöstötyöryhmä teki linjauksen, että vuoden 2017 aikana kerätään päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ja vuoden 2018 aikana linjataan, tulkitaan ja tehdään varsinaisia päätöksiä. Samalla työryhmä totesi, että aikataulua ja tehtäviä päivitetään sitä mukaan, kun uusia tietoja saadaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat, väliaikaishallinto,

Kuntavaalit ovat huolenpitovaalit

Perjantai 10.3.2017 - Riitta Karjalainen

Kuntavaalit ovat huolenpitovaalit

Huhtikuun alkupuolella pidettävissä kuntavaaleissa valitaan päättäjät tekemään kauaskantoisia ratkaisuja kuntalaisten parhaaksi.

Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Naisia valitaan myös kuntien johtopaikoille vähemmän kuin heidän osuutensa valtuutetuista edellyttäisi.
 
Naiset ovat aliedustettuna niin valtakunnan kuin paikallistason politiikassa. Tätä ei pidä jäädä murehtimaan, vaan nyt on tartuttava tuumasta toimeen.
 
Vietimme tällä viikolla naisten päivää. Se onkin oivallinen päivä tehdä näkyväksi naisten tekemä työ ja yhteiskun­nal­linen osal­lis­tu­minen joka tasolla. Naisten päivä on joka päivä arjen tasolla. Tämä on muistettava myös sote- ja maakuntauudistuksessa. Uudistus koskettaa suoraan yli 200 000 työntekijää koko Suomessa. Ilman heitä uudistus ei onnistu. Suurin osa sotepuolen työntekijöistä on naisia.
 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nainen , sote, kuntavaalit 2017

Hiilivapaa Turku-allekirjoitus

Maanantai 6.3.2017 - Riitta Karjalainen

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää toimia kaikkialla maailmassa. Suomi on Pariisin sopimuksessa sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään ja pysäyttämään ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Tavoitteen saavuttamiseksi energiaratkaisuja on uudistettava Suomen kaikissa kunnissa.

Siksi myös minä sitoudun ehdokkaana edistämään kuntani luopumista kivihiilen ja turpeen poltosta tulevan valtuustokauden aikana.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hiilivapaa

Yksinäisyyden ehkäisemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä

Perjantai 3.3.2017 - Riitta Karjalainen

Yksinäisyyden ehkäisemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä

 

Yksinäisyyden monia ulottuvuuksia pohdittiin 1.4.2015 Helsingissä pidetyssä Yksinäisyysfoorumissa, johon sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty oli kutsunut kansalaisjärjestöjen edustajia ja yksinäisyystutkijoita, joiden mukaan yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka on tehtävä näkyväksi.

Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä ja lievittää, jos se tunnistetaan ajoissa. Puhumalla yksinäisyys tulee todeksi, mutta on myös oltava joku, joka kuuntelee. Yksinäisyys on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, niin kaavoituksessa kuin palvelujen järjestämisessäkin. Yksinäisyys koskettaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia hallinnonaloja. Siksi se onkin otettava yhdeksi ensi vaalikauden kärkiteemaksi."

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksinäisyys, yhteistyö, ehkäisy

Turun kaupunki, järjestöt ja kolmas sektori yhteistyökumppaneina

Keskiviikko 1.3.2017 - Riitta Karjalainen

Turun kaupunki, järjestöt ja kolmas sektori yhteistyökumppaneina

 

Tuoreen kyselyn (Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE) mukaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tekemä työ täydentää kuntien palveluita. Kunnat myös suhtautuvat myönteisesti järjestöjen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Järjestöt ja kunnat tekevät yhteistyötä eniten sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistys- ja liikuntatoimessa, erityisesti ikäihmisten, lasten ja nuorten palveluissa sekä urheiluseuratoiminnassa. Järjestöillä on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) -uudistuksen toteutuksessa, sillä järjestöjen ja julkisen sektorin läheiset suhteet ovat voimavara pienessä maassa. On tärkeää, että järjestöjen ääni kuuluu sote-uudistuksen käytännön implementoinnissa. Varsinkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä järjestöt tekevät Suomessa korvaamatonta työtä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: järjestöt, kolmas sektori

Sairaanhoitajien työviihtyvyys huolena

Maanantai 27.2.2017 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajien työviihtyvyys huolena

 

THL:n ylijohtaja Juhani Eskola kommetoi TESSO nro 3-2014 sairaanhoitajien avajaisissa sairaanhoitajien työn vetovoimaisuudesta.

Sairaanhoitajaliiton selvitys jäsenten työoloista, työhyvinvoinnista sekä alan vetovoimaisuudesta paljastaa , että etenkin nuoret hoitajat ovat tyytymättömiä työoloihinsa, Eniten tyytymättömyys kohdistui palkkaukseen, johtamiseen, henkilöstömäärään riittämättömyyteen sekä työhyvinvointiin liittyvään suunnitelmallisuuden puutteeseen.

Tulokset ovat huolestuttavia. Alan vetovoimaa heikentävät asiat on saatava kuntoon tai terveydenhuolto menettää ammattitaitoisen työvoimansa. Eskolan mukaan tarvitsemme nyt kipeästi terveyskeskusten, sairaaloiden ja sosiaalitoimen laitosten johtamiskäytäntöjen analysointia ja luultavasti modernisointia- sekä työntekijän autonomian lisäämistä.

 

Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden mukaan sairaanhoitajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.

Tulevassa sote- muutoksessa tämä ohje on syytä nostaa uudelleen kunniapaikalle. ja toinen tärkeä asia on sosiaali-ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnjakoa. Kuntien tulisi Eskolan mukaan hyödyntää ammatillista osaamista yhä joustavammin tarkoituksenmukainsen palvelurakenteen luomiseksi.

 

Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjako voitaisiin tarkistaa hoitajavastanottoa kehittämällä, potilaan/asiakkaan omahoitoa tukemalla, sähköisillä konsultaatioita laventamalla, hoitajien lääkkeenmäärämisoikeutta lisäämällä ja sekä lääkärityövoiman vähentämisellä moniongelmaisten asiakkaiden hoidon ja palvelun toteuttamisessa

 

 

Riitta Karjalainen, puheenjohtaja

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, työviihtyvyys, huoli

Vanhemmat kirjoitukset »