Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta tehdään nyt

Perjantai 5.3.2021 - Riitta Karjalainen


Tämä selviää sote-alan 15.2.2021 julkistetusta teemaraportista, jossa luodaan katsaus sote-alan työvoimakysymyksiin tarkastelemalla toimintaympäristön ajankohtaisia ja pidemmän aikavälin muutoksia. Raportin mukaa koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin sote-palvelualan työvoimaan. Muutokset sote-alan työvoiman kysynnässä ovat olleet ennennäkemättömän nopeita ja suuria. Sote-alan kuormitus myös jatkuu vielä pitkään ja tähän kuormitukseen henkilökunnan ja yrittäjien jaksamiseen ohjataan kiinnittämään jatkuvaa huomiota. Digitalisaatio on sote-palveluissa edennyt koronapandemian myötä, todetaan raportissa.

Sote-alan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa näyttäytyy haasteellisena. Pelkästään laskennallisesti työvoiman määrää lisäämällä tavoitteisiin ei päästä. Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen tarjoaa sote-palveluissa aivan uudenlaisia näkymiä, mutta synnyttää myös uusia osaamistarpeita. Keskeisintä työvoiman saatavuuden parantamiseksi on huomion kiinnittäminen alan vetovoiman ja työolojen parantamiseen. Sote-alalle on haasteellista houkutella työvoimaa ja pitää nykyisistä kiinni – alan työoloja kehitettävä, raportissa kehoitetaan.

Tehyn erikoissairaanhoitajien vetovoimatekijöitä kartoittavassa kyselyssä (2019) kävi ilmi, että lähes kaikki vastanneet (N= 497) sairaanhoitajat pitivät työtään merkityksellisenä ja tärkeänä. Yli puolet (56%) vastaajista kuitenkin arvioi, että sosiaali- ja terveysalan vetovoima on vähäinen. Alan vetovoimaa kyselyn mukaan lisäisivät parempi palkkaus, joka vastaisi työn vaativuutta, riittävät henkilöstöresurssit, työn ja perheen parempi yhteensovittaminen ja mahdollisuus kehittää ammattitaitoa. Lisäksi jaksamista lisäävät järjestelyt sekä uralla etenemisen mahdollistaminen lisäisivät vastaajien mukaan alan vetovoimaa. (Coco 2019.)

 

Sote-ala tarvitsee jatkossa työvoimaa, sairaanhoitajia, kätilöitä, terveydenhoitajia, lähihoitajia jne. Myös nykyisten pitäminen työssä kiinni on tärkeää, ja siinä meillä kaikilla on oma roolimme: houkutella alalle uusia kertomalla omasta työstämme, ohjaamalla ja tukemalla alalle opiskelevia työharjoittelussa ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi uudet alan ammattilaiset. Myös työoloja on kehitettävä. Esimerkkinä tästä on Hyvinvoiva hoiva-hanke, jonka tavoitteena on edistää palveluhenkilöstön työhyvinvointia ja muutosvalmiuksia ikäihmisten hoitoyksiköiden sote-palveluissa. Hanke sijoittuu valtakunnalliseen sote- ja maakuntamuutoksen kehittämisympäristöön. Ikäihmisten hoitoyksiköiden henkilöstön työhyvinvointia, osaamista ja työprosesseja kehitetään osallistavilla lean- ja palvelumuotoilumenetelmillä. Tarkoituksena hankkeessa on luoda verkostoja hyvien ja vaikuttavien käytäntöjen kehittämiseksi ja juurruttamiseksi sekä työhyvinvointia tukevien voimavarojen lisäämiseksi. Hankkeen painotuksena on erityisesti henkilöstön ja esimiesten omien kehittämisvalmiuksien edistäminen, joka tukee sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvointia. Hankkeessa osallistetaan työyhteisöjen henkilöstö sekä muutoksen valmisteluun että itse muutokseen siten, että siirtyminen uuteen sote-toimintaympäristöön olisi mahdollisimman sujuvaa ja saumatonta.

Tutustu hankkeeseen: https://blogs2.abo.fi/hyvinvoivahoiva/

Avainsanat: sote, sairaanhoitaja


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini