Syksyn tullessa saapuvat sairaanhoitaja-opiskelijat työharjoitteluun

Maanantai 21.9.2020 - Riitta Karjalainen

 

Tulevien kollegoiden ohjaaminen on työpaikalla tärkeä tehtävä. Hyvä ohjaaja voi pelastaa opiskelijan tulevan työuran ja vastaavasti huono ohjaus tuhota haaveet. Kaikki tarvitsevat palautetta työstään, mutta opiskelija tarvitsee palautetta päivittäin. Jos työpaikan ilmapiiri on tunkkainen, se heijastuu nopeasti myös harjoitteluun.

Työssäoppimisjaksoja on sote-alan opinnoissa paljon: lähihoitajaksi opiskelevilla on vähintään neljä työharjoittelua, ja lisäksi osa opiskelee oppisopimuksella. Sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutuksen täytyy EU-direktiivin mukaisesti olla vähintään 4 600 tuntia, ja puolet siitä on oltava kliinistä harjoittelua, jonka on tapahduttava suorassa potilastyössä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: syksy, opiskelija

Työterveyshuoltoon palveluvalikoimaan CHAT-palvelu

Maanantai 21.9.2020 - Riitta Karjalainen

 

Ehdotan, että Turun kaupungin Työterveystalon tekemään työterveyshuollon sopimukseen lisätään työterveyshuoltoon oikeutettujen työntekijöiden mahdollisuus hyödyntää tarjolla olevaa chat-palvelua.

 

Palvelu nopeuttaa terveyspalvelun saamista, vähentää poissaoloja ja helpottaa asiointia myös silloin, kun vapaita lääkäriaikoja ei ole saatavilla lähimmältä työterveysasemalta tai sairauteen liittyvien asioiden hoitaminen ei edellytä lääkärin näkemistä kasvotusten

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 21.9.20

Lisää penkkejä puistoihin ja ulkoilualueille

Maanantai 17.8.2020 - Riitta Karjalainen

Kevään 2020 korona- pandemian aikana moni turkulainen – ja muut Turussa matkailevat -  on löytänyt kaupunkimme ihanat puistot ja ulkoilureitit. Kaupungin puistoissa ja ulkoilureittien varrella on kuitenkin harmillisen vähän penkkejä ja levähdyspaikkoja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: penkki, puistot, ulkoilulaite, Turun kaupunginvaltuusto

Keskikesää ja yötöntä yötä kohden

Torstai 11.6.2020 - Riitta Karjalainen

Mennyt kevät 2020 on ollut erikoinen ja varmasti suurelle osalle tosi raskas koronan vuoksi. Sairaanhoitajan päivänä 12.5.2020 ei alueellamme juurikaan voitu jalkautua kentälle eikä juhlia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia. Yksittäisiä muistamisia alueyhdistyksen hallituksen jäsenet veivät kassikampanjatervehdyksinä koronan ”kourissa” työskentelevien työyksiköihin- mm. Tyksiin sisä-, iho- , reuma -ja keuhkotautien poliklinikalle , Turun vanhusten asumispalvelujen Mäntykoti Yli-Maariaan, Myllykotiin ja Salon kotihoitoon, infektiovastaanotolle, päivystykseen, kotisairaalaan, Kaarinan infektiotiimille, Turun kaupungin geriatrisen poliklinikalle covid-näytteiden ottajille, Mäntymäen terveysasemalle. Niin moni muukin olisi ollut muistamisen arvoinen, mutta valitettavasti vain rajallista määrää pystyttiin huomioimaan tällä kertaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kesä, 12.5.2020, korona

Maailma ilman sairaanhoitajia? Ei kiitos

Maanantai 8.6.2020 - Riitta Karjalainen

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi. Florence Nightingalen syntymästä tulee 12.5.2020 kuluneeksi 200 vuotta, kansainvälinen Nursing Now -kampanja huipentuu syksyllä, ja pohjoismaista sairaanhoitajaliittoyhteistyötä olemme tehneet jo 100 vuotta. Lisäksi Sairaanhoitajaliitto täyttää 95 vuotta ja näitä merkkipaaluja juhlitaan loppuvuoden aikana esimerkiksi Sairaanhoitajapäivillä 24 - 25.9.2020, mutta ennen kaikkea teemme näkyväksi sairaanhoitajien työn merkitystä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, sairaanhoitaja

Aloite Kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen

Maanantai 18.5.2020 - Riitta Karjalainen

Suomen Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, mutta vain noin 500-600 tekee varsinaista työsuhteista palkkatyötä.

 

Tällä hetkellä monet kehitysvammaiset osallistuvat erilaisiin työ- ja päivätoimintoihin. Osalle heistä maksetaan pientä ns. työosuusrahaa, osalle toiminta on palkatonta osallistumista - mikä sinänsä voi olla kannustavaa ja kuntouttavaa. Näihin osallistujat maksavat itse ruoastaan, itse toiminta on maksutonta ja matkat korvataan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kehitysvammaiset, työllistyminen, työtoiminta

Aloite lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi

Maanantai 18.5.2020 - Riitta Karjalainen

 

Valtakunnallisten suositusten ja opinto-ohjaajien ammatillisen kokemuksen mukaan yhtä

päätoimista opinto-ohjaajaa kohti tulee olla enintään 200 opiskelijaa. Turun kaupungin

päivälukioissa opinto-ohjauksen on 19 ja resurssin lisätarve syksyllä 2021 on suhteutettuna tähän tavoitteeseen jopa 12 uutta opinto-ohjauksen virkaa.

Opinto-ohjauksen keskeinen tehtävä ohjata nuoria lukio-opintojen ja oman tulevaisuuden

suunnittelussa. Uusi lukion opetussuunnitelma korostaa opinto-ohjauksen keskeistä roolia

myös opiskelijan hyvinvoinnin tukemissa. Opinto-ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa

opiskelijan ohjaamiseen lukiokoulutuksen aikana sekä uuden lukiolain mukaan lukion

jälkeenkin (jatko-ohjausvelvoite). Jotta lukiolaki ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma voisivat toteutua, tulee koulutuksen järjestäjän huolehtia opinto-ohjauksen riittävästä resurssista.

Keväällä 2020 käyttöön otettavat korkeakoulujen opiskelijavalintaperusteet näkyvät jo nyt

huomattavana henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen kasvuna. Lisäajan ja lisäopinto-ohjauksen tarvetta aiheuttaa myös oppimisvaikeudet, psyykkiset ja fyysiset syyt, sosiaaliset syyt sekä vaativat ja harrastukset.

 

Ehdotan, että Turun kaupungin lukioiden opintoohjaajien palkkaamiseksi varataan tulevaan talousarvioon lisämääräraha.

Kommentoi kirjoitusta.

Maailma ilman sairaanhoitajia? Ei kiitos

Tiistai 12.5.2020 - Riitta Karjalainen

Mennyt kevät 2020 on ollut erikoinen ja varmasti suurelle osalle tosi raskas koronan vuoksi. Sairaanhoitajan päivänä 12.5.2020 ei alueellamme juurikaan voitu jalkautua kentälle eikä juhlia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia. Yksittäisiä muistamisia alueyhdistyksen hallituksen jäsenet veivät kassikampanjatervehdyksinä koronan ”kourissa” työskentelevien työyksiköihin- mm. Tyksiin sisä-, iho- , reuma -ja keuhkotautien poliklinikalle , Turun vanhusten asumispalvelujen Mäntykoti Yli-Maariaan, Myllykotiin ja Salon kotihoitoon, infektiovastaanotolle, päivystykseen, kotisairaalaan, Kaarinan infektiotiimille, Turun kaupungin geriatrisen poliklinikalle covid-näytteiden ottajille, Mäntymäen terveysasemalle. Niin moni muukin olisi ollut muistamisen arvoinen, mutta valitettavasti vain rajallista määrää pystyttiin huomioimaan tällä kertaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, sote-keskus

Hyvät sairaanhoitajat, rakkaat kollegat

Torstai 9.4.2020 - Riitta Karjalainen

Ensimmäiseksi haluan toivottaa jokaiselle teille - ja läheisillenne terveyttä ja voimia työhönne tähän erikoiseen maailmanaikaan. 

 

Vaikka mieli on meillä monella varmasti täynnä huolta; monella niin terveydestä kuin taloudestakin, niin on myös rohkaistuttava ajattelemaan, että kriisiajan jälkeen koittaa uusi normaali - ja siinä ajassa sairaanhoitajan työllä ja arvoilla on suurta kysyntää. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, juhlat, kansainvälinen sairaanhoitajan päivä, 12.5

Aloite :Säännöt sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle Turun kaupungissa

Maanantai 27.1.2020 - Riitta Karjalainen

Turun kaupungin kaduille ja jalkakäytäville ilmestyi keväällä 2019 yksityisten yritysten vuokrattavia sähköpotkulautoja mm. Tier. Uudet liikkumismuodot ovat kaupunkiin aina tervetulleita.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 27.1.2020

Mistä vetoa sote-keskuksiin?

Perjantai 13.12.2019 - Riitta Karjalainen

Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela otti kantaa blogissaan 28.11.19 tuleviin sote-keskuksiin

Terveyskeskukset ovat vakavassa kriisissä. Resurssit ja työolot eivät ole kunnossa, ja näin ollen sekä lääkärit että hoitohenkilökunta uupuvat. Myös työvoimasta käydään kiivasta taistelua

Ratkaisu terveyskeskuskriisiin, kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun ja seitsemän päivän hoitotakuun täyttymiseen on palveluiden moniammatillisessa kehittämisessä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-keskus, sairaanhoitaja, Riitta Karjalainen

Vanhuspalvelulain muutos

Tiistai 10.9.2019 - Riitta Karjalainen

Ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) on uudistamisen alla Sosiaali- ja terveysministeriössä. Henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa olisi jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: henkilöstömitoitus

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot tuovat sairaanhoitajien erityisosaamista esille

Lauantai 10.8.2019 - Riitta Karjalainen

Helteinen ja lämmin kesä on pikku hiljaa väistymässä ja kuulas syksy odottamassa nurkan takana. Näin myös syksyn iltojen pimetessä alueyhdistyksessämme toimintasyksy käynnistyy.

Tiesitkö, että Sairaanhoitajaliitolla asiantuntijajaostoja, jotka ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä, joiden jäsenistä vähintään 1/3 on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Näiden lisäksi asiantuntijajaostossa voi olla jäseninä myös muita ammattiryhmiä. Asiantuntijajaostolta ei peritä jäsenmaksua vaan yhteistyö perustuu Sairaanhoitajaliiton ja ammatillisen yhteisön väliseen erilliseen sopimukseen. Asiantuntijajaostotoiminnassa ovat mukana yhteistyössä myös Sairaanhoitajalehti, Fioca ja Hotus.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, asiantuntijajaosto

Valtuustoaloite kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi

Maanantai 17.6.2019 - Riitta Karjalainen

Kuntalaisten toiveena on päästä vaikuttamaan nykyistä paremmin kotikuntansa asioihin. Tämä tulee esiin keskusteluissa. Kuntalaisten toivovat myös voivansa antaa asiakaspalautetta ja käyttökokemuksia kotikuntansa palveluista ja toimivuudesta. Turkulaiset kuntalaiset ovat aktiivisia ja haluavat vaikuttaa oman kotikaupungin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kuntalaisen äänen esiin saattaminen on tärkeää: se luo yhteisöllisyyttä, luo tyytyväisyyttä oman kunnan asioihin

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaikuttaminen

11.5.2019

Lauantai 11.5.2019 - Riitta Karjalainen

Reilu viikko sitten juhlittiin Kansainvälistä sairaanhoitajapäivää, joka on vuosittain Florence Nightingalen syntymäpäivänä 12. toukokuuta vietettävä vuosipäivä, jolla juhlistetaan sairaanhoitajien panosta yhteiskunnassa. Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto (ICN) on viettänyt kansainvälistä sairaanhoitajapäivää vuodesta 1965. Ensi vuonna Florence Nightingalen syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta, jolloin on aihetta suureen juhlaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ICN, kansainvälinen sairaanhoitajan päivää

Nostamalla diabeteksen hoito terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskiöön säästetään kustannuksissa

Perjantai 12.4.2019 - Riitta Karjalainen

Nostamalla diabeteksen hoito terveydenhuollon

palvelurakenneuudistuksen keskiöön säästetään kustannuksissa
SOTE-hanke pysähtyi eduskunnassa maaliskuussa 2019. Vahva yksimielisyys yli puoluerajojen vallitsee kuitenkin siitä, että terveyden- ja sosiaalihuollon rakenteita Suomessa on uudistettava. Tämä työ tulee olemaan yksi seuraavankin hallituksen tärkeimpiä ponnistuksia
Hoitoketjun toteutumisen osalta tulee erityistä huomiota kiinnittää tyypin 2 diabetesta sairastavien riskiryhmään kuuluvien potilaiden saamiseen ajoissa tavoitteellisen
elintapaohjauksen ja tarpeenmukaisen hoidon piiriin, terveydenhuollon ammattilaisten ja yksiköiden yhteistyön saumattomuuteen sekä sen varmistamiseen, että jokaisella
diabetespotilaalla on henkilökohtainen hoitosuunnitelma, jota aktiivisesti seurataan ja päivitetään. Hoidon tukena tukee pystyä hyödyntämään erilaisia digitaalisia palveluja, jotta hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu vaativampaan henkilökohtaiseen hoitotyöhön

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: terveydenhuolto, diabetes

Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa jä toiminnalle on turvattava resurssit

Torstai 11.4.2019 - Riitta Karjalainen

Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa ja toiminnalle on turvattava resurssit
Vapaaehtoistoimintaan osallistuu 40 % 65–79 -vuotiaista. Iäkkäiden hyvinvoinnin parissa toimii yli 300 000 vapaaehtoista vuosittain. Ilman eläkeikäisten panosta erityisesti muiden iäkkäiden tueksi oleva vapaaehtois- ja vertaistoiminta näivettyisi nopeasti. Vapaaehtoistoiminnan esteenä on monella pienituloisella matkakulut tai osaamisen ylläpitämiseen liittyvät kulut. Heille tarvitaan oikeus vähentää vapaaehtoistoimintaan liittyviä kuluja verotuksessa tai muutoin saada tukea kulujen kattamiseen. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa myös tilaisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Vapaaehtoistoiminnan merkitys on niin suuri ikääntyvässä Suomessa, että se kannattaa nostaa seuraavaan hallitusohjelmaan. Sote-uudistus lisää tarvetta varmistaa, että vapaaehtoistoiminnalla on sille välttämättömät toimintaedellytykset. Sote-kentällä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista. Vapaaehtoistyöhön sijoitetulla yhdellä eurolla saadaan noin kuusinkertainen tuotos yhtä työtuntia kohti laskettuna.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: iäkäs, vapaaehtoistyö

Yksinasuminen on erittäin yleista ? yhteisöllisyyteen kannattaa satsata

Keskiviikko 10.4.2019 - Riitta Karjalainen

Yli 65-vuotiaista 38 % asuu yksin. Yhteisöllisyys tukee tutkimusten mukaan iäkkäiden hyvinvointia ja sen merkitys korostuu avun antamisessa ja avun vastaanottamisessa. Uusia asuinalueita suunniteltaessa ja vanhoja korjattaessa yhteisiin kohtaamispaikkoihin ulkona ja sisällä, kaduilla ja päivittäisissä palveluissa on kiinnitettävä huomiota. Pienillä investoinneilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan saada suuri hyöty hyvinvoinnille. Yhteisölliseen asumiseen tulisi kaavoituksessa varata tontteja. VNK:n policy brief 9/2017: Asumisen yhteisöllisyydestä hyvinvointia iäkkäälle

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteisöllisuus, asuinympäristö

Iäkkäät esiin osaajina, vaikuttajina

Tiistai 9.4.2019 - Riitta Karjalainen

Iäkkä t esiin osaajina, vaikuttajina

Iäkkäiden ihmisten elämänkokemus on liian vähän käytetty voimavara yhteiskunnan kehittämisessä. Heidän näkemyksiään kuullaan liian harvoin. Osa iäkkäistä on hyvätuloisia, mutta puolet 75+ ikäisistä kuuluu kahteen alimpaan tuloviidennekseen. Heidän koulutustasonsa on yhä parempi, mutta englanninkieltä taitamattomia on 75+ ikäisistä yhä yli puolet. Listaa voi jatkaa pitkään: iäkkäät ovat keskenään erittäin heterogeeninen joukko – heitä ei kannata niputtaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: iäkäs, osaaja, vaikuttaja

Esteettömyys jä saavutettävuus on ikäystävällisyyttä parhaimmillaan

Maanantai 8.4.2019 - Riitta Karjalainen

Esteettömyys jä saavutettavuus on ikäystävällisyyttä parhaimmillaan
Noin 90 000 iäkästä asuu vähintään kolmikerroksissa hissittömässä kerrostalossa. Hissi ja esteettömyys ovat yli 75-vuotiaille keskeisiä asunnon ja asuinalueen valinnan kriteerit. Muutokset asuntojen korjausavustusten hakemisessa saattavat olla syynä siihen, että niitä haetaan vähemmän vaikka tarve on kasvanut ikäihmisten ja omaishoidon kasvun myötä. Neuvontaa tarvitaan enemmän. Yhdenvertaisuus ja saavutettavuusdirektiivi ohjaavat toteuttamaan teknologiat, digitaaliset palvelut, asunnot, lähipalvelut, elinympäristön sekä liikenteen mahdollisimman esteettömästi ja kaikkien saavutettavina. WHOn Age Friendly Cities ja Healthy Cities -aloitteet ja verkostot ovat saaneet meillä vain vähän huomiota. Niiden suositukset ovat osin aivan samoja kuin päästövähennyksiin liittyvät suositukset, kuten tavoite asuinympäristön käveltävyydestä eli päivittäisen elämän kannalta asiointi on mahdollista kävellen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: esteettömyys, saavutettavuus, ikäystävällinen

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »