Koulutuksen rakenteet ja sisällöt kuntoon.

Keskiviikko 13.3.2019 - Riitta Karjalainen

Koulutuksen rakenteet ja sisällöt kuntoon. Sairaanhoitajien koulutuksen pitää vastata tulevaisuuden työelämän tarpeita. Sekä teoreettisen opetuksen että kliinisen harjoittelun resurssit on taattava. Itsenäinen ja tasalaatuinen sairaanhoitajakoulutus on edellytys tasokkaalle potilashoidolle

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulutus , rakenne, sisältö

Laajempia uranäkymiä ja mahdollisuuksia eri tehtäviin

Tiistai 12.3.2019 - Riitta Karjalainen

Ratkaisu 2 sairaanhoitajapulaan

Laajempia uranäkymiä ja mahdollisuuksia eri tehtäviin

Sairaanhoitajan laajennetuilla tehtävänkuvilla edistetään potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon kustannustehokkuutta sekä helpotetaan sairaanhoitaja- ja lääkärivajetta. Asiantuntijatehtävät ovat ensisijaisen tärkeitä hoitotyön vetovoimaisuuden kannalta, sillä ne tarjoavat arvokkaita urakehityspolkuja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: uranäkymä

Kuinka estää sairaanhoitajapula?

Sunnuntai 10.3.2019

Kuinka estetään sairaanhoitajapula?
Ratkaisu 1: Tehtävän vaativuutta vastaava palkkaus.
Sairaanhoitajan työ on yksi arvostetuimmista ammateista Suomessa. Työ on itsenäistä, vastuullista ja se perustuu tutkittuun tietoon - tämän tulee näkyä myös palkoissa- palkan tulee nousta työn vaativuuden ja vastuun kasvaessa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pula

Sairaanhoitajapula

Lauantai 9.3.2019 - Riitta Karjalainen

Arvoisat kansalaiset ja päättäjät. Maatamme uhkaa pula-aika.
sairaanhoitajapula ei ole vain huomisen asia. Sosiaali- ja trevydenhuollossa jää pois 20 000-60 000 työntekijää vuoteen 2025 mennessä. Lähes puolet nykyisistä sairaanhoitajista jää eläkkeelle ennen vuotta 2030. Lisäksi iso osa suunnittelee jo nyt alan vaihtoa työtyytymättömyyden takia. Miten varmistamme laadukkaan ja arvokkaan hoidon jokaiselle ja sen, että sairaanhoitajat pysyvät työssään?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, pula-aika

Kansalaiset eivät halua tinkiä sosiaali - ja terveydenpalveluiden laadusta

Torstai 7.3.2019 - Riitta Karjalainen

Sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattijärjestö Tehy teetti TNS Kantarin kautta tammikuussa 2019 kansalaisille kyselyn sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä mielipiteistä. Kansalaisilta kysyttiin käsityksiä mm. sote-palveluiden laadusta, henkilöstön määrästä ja koulutustasosta, johtamisesta ja palkkauksesta.

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät sote-palveluiden laatua tärkeänä tulevaisuudessa. Vastanneista 96 % piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöresurssit pidetään riittävinä.  Peräti 94 % vastaajista on sitä mieltä, että terveyspalveluiden laadusta ei saa tinkiä sote-uudistuksessa.  Kaksi kolmesta (65 %) myös priorisoisi sosiaali- ja terveyspalveluita, kun mietitään verovarojen käyttöä. Laadukasta hoitoa on mahdoton toteuttaa ilman riittävää henkilöstöä ja osaamista. Myös johtamisen ja alan vetovoiman on oltava kunnossa..

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sosiaali-ja terevyspalvelut, sote, Riitta Karjalainen, TEHY

Suomalaiset sairaanhoitajat ovat maailamn parhaita

Tiistai 5.3.2019 - Riitta Karjalainen

Suomalaiset sairaanhoitajat ovat maailman parhaita. Sairaanhoitajat on suuri ammattiryhmä, joka vastaa kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä ja tuntee väestön arjen. Sairaanhoitaien työpanoksella ja osaamisella on merkitys väestön hyvinvointiin, hoitoon pääsyyn, toiminnan sujuvuuteen ja kustannuksiin. Tuleva vaalikausi tuo kiperiä valintoja tehtäväksi terveyden -ja sosiaalihuollon tulevaisuudesta. Sairaanhoitajien näkökulma on huomioitava sote-uudistuksessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: suomalaine, sairaanhoitaja, paras

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan perustaminen Turkuun

Lauantai 2.3.2019 klo 14:02

Vuonna 1986 Helsingin kaupunginhallitus perusti vapaaehtoistyön neuvottelukunnan edistämään ja kehittämään kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kaupungin virastojen ja luottamusmiesten sekä eri sektoreilla toimivien vapaaehtoisjärjestöjen edustajista. Kaupunginhallitus nimittää neuvottelukunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Frisbeegolfrata Kupittaab Urheilupuistoon

Perjantai 1.3.2019 - Riitta Karjalainen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Frisbeegolg, KUPITTAA, Urheilupuisto, Riitta Karjalainen

Meluvallit

Maanantai 25.2.2019 - Riitta Karjalainen

Turun kaupunginvaltuusto
25.2.2019
Eripuolilla Turkua meluvalleja
Eripuolella Turkua meluvalleja, jotka osin töhryisiä. Osassa maali on alkanut rapistua ja meluvalli olisi
kunnostuksen tarpeessa. Ylimaalattu graffititaide kuultaa valkoisen maalikerroksen läpi.
Tänä päivänä graffiti- ja katutaide on kaupunkikuvaa elävöittävää ja kaupungissa tulisi olla laillisia paikkoja
ja maalata katutaiteilijoille ja muraalin tekijöille
Esitän, että Turun kaupunki selvittää miten vanhoja meluvalleja graffitteja voidaan kunnostaa (restauroida
ja entisöidä) esiin maalikerroksen alta. Hanke voidaan toteuttaa Vapaa-aikatoimialan Nuorisotoimen
kesäkoululaisten, työttömien kanssa.
Riitta Karjalainen (kesk)
valtuutettu

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: meluvallit

Ensiaputaidot yläluokkalaisille

Tiistai 12.2.2019 - Riitta Karjalainne

Myös ensiavun antaminen on jokaisen kansalaisvelvollisuus tilanteen niin vaatiessa ja sitä voi opetella ainoastaan harjoittelemalla.  Suomessa sattuu vuosittain 1 100 000 tapaturmaa ja tapaturmat ovat nuorten yleisin kuolinsyy. Viranomaisresurssien väheneminen, erilaiset traagiset tapahtumat ja huoli peruspalveluiden säilymisestä on lisännyt kansalaisten huolta turvallisuudesta eikä enää uskalleta luottaa siihen, että apu on lähellä. Tutkimusten perusteella suomalaiset luottavat nuoreen väestöönsä ja he uskovat turvallisuuden paranevan nuorten hyvinvointiin panostamalla

 

Koska nuorille sattuu usein paljon vapaa-ajan tapaturmia, on hyvä että jokaisella olisi valmiudet jonkinlaisiin ensiaputilanteisiin. Yläasteella ensiaputunnit voisivat sisältyä terveystiedon kokonaisuuteen ja tunnit voisi pitää esimerkiksi liikunnanopettaja. Koulutusta tulisi järjestää juuri yhdeksäsluokkaisille nuorille, sillä heillä voi olla epävarmuutta toimia tilanteessa, jonka he voivat myös kokea pelottavan. Ensiapukoulutuksen tarkoituksena on koulutuksen ja harjoittelun avulla rohkaista nuoria toimimaan erilaisissa ensiaputilanteissa. Tavoitteena olisi että nuoret saisivat tietoa ja rohkeutta toimia tulevaisuudessa mahdollisesti vastaantulevissa ensiaputilanteissa.

 

Ensiaputaitoja on tähän asti opetettu kouluissa satunnaisesti ja tämän aloit-

teen tarkoitus onkin saada ensiapuvalmiuksien opetus järjestelmälliseksi niin, että jokainen ikäluokka saa tarvittavat ensiapuvalmiudet yläkoulussa

 

Ehdotankin, että Turun kaupungilla otetaan ensiavun opetus yläkoululla opetussuunnitelmaan niin, että jokainen ikäluokka saa jossakin vaiheessa ensiapuopetusta. Se voisi olla Suomen Punaisen Ristin EA1 kurssi (16 tuntia), joka sisältää: auttamistoiminnan onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (shokki), haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat ja myrkytykset. (www.spr.fi).

 

Riitta Karjalainen (kesk.)

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ensiaputaidot

Vanhusten hoiva

Tiistai 29.1.2019 - Riitta Karjalainen

Valvira keskeytti Esperi Caren Hoivakoti Ulrikan toiminnan. Syyt ovat riittämätön hoitajien määrä, puutteellinen perushoito- ja hoiva, lääkevirheet, lähiesimiestyön epäselvyydet muun muassa. Valvira on myös vahvistanut, että yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä hoivakodissa hoitovirheen seurauksena. Kuulostaa erittäin pahalta vanhustyön ammattilaisen korviin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vanhus, hoiva

Aloite: Täydentävät asumismuodot tulevalle vanhuusväestölle Turussa

Tiistai 22.1.2019 - Riitta Karjalainen

Porvooseen rakentumassa ikäystävällinen, yhteisöllinen ja esteetön asuinalue ikäihmisille.Täydentäen toimivaa -hanke haluaa tuoda ikäihmiset ja muistisairaat sosiaalisten kontaktien ja palvelujen lähelle. Hanke on hyvin konkreettinen; sen tavoitteena on Täytyy-korttelin konsepti, uusi asumisympäristö, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan.

Porvoo, Lapinjärvi ja Savitaipale vievät hanketta yhteistuumin eteenpäin. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti puolestaan vastaa kuntien kehittämiskohteiden tutkimuksesta ja tiedonhankinnasta, sekä tiedon jakamisesta ja koordinoinnista.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Riitta Karjalainen, yhteisöllinen asuminen

Turusta sähköautojen ystävällinen kaupunki

Maanantai 21.1.2019 - Riitta Karjalainen

Sähköautojen edut kaupunkiliikenteestä ovat merkittäviä. Sähköauto on hiljainen, ja ajon aikana päästöt lähes nolla. Sähköautoa voidaan ladata kotimaisilla uusituvilla sähköillä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sähköautot

Valtiolta korvausta sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen

Torstai 17.1.2019 - Riitta Karjalainen

Sosiaali - ja terveysministeriön on asettanut tavoitteeksi työnjaon kehittämisen sosiaali - ja terveydenhuoltoalalla. Suunnitelmallinen työnjako lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan välillä parantaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, nopeaa potilaan tilan arviointia sekä lääkäreiden ja hoitajien työajan tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan käytön.

Nykyisen lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen rajoittuu kunnalliseen terveyskeskukseen ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen. Sairaanhoitajaliitto ja Tehy ovat nähneet tarpeellisena laajentaa toimintaa kunnan ja kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon muihin avohoidon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rajattu lääkkeenmäärääminen, sairaanhoitaja

SÄHKÖISEN ALOITE-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Maanantai 7.1.2019 - Riitta Karjalainen

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Se työllistää noin 40 000 eri alojen ammattilaista ja asiantuntijaa virastoissa ja liikelaitoksissa. Kaupunki tuottaa sosiaali-, terveys-, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja ja huolehtii kaavoituksesta, rakentamisesta, alueiden kunnossapidosta, liikennesuunnittelusta, kiinteistöasioista, asuntotuotannosta, julkisesta liikenteestä ja ympäristöstä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite-järjestelmä

Vastaus valtuustoaloitteeseen nopeasta kertapalkitsemisesta

Maanantai 24.12.2018 - Riitta Karjalainen

Vastaus valtuustoaloitteeseen nopeasta kertapalkitsemisesta

 

Riitta Karjalainen (kesk) on tehnyt aloitteen, että Turkuun luotaisiin vastaava nopean palkitsemisen malli kuin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä. Tämä toimisi lähiesimiehellä työkaluna kiittää yksittäistä tai useampaa työkalua siitä, että he ovat osoittaneet käytöksellään, saavutuksellaan tai suorituksellaan työnantajan arvojen (asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus sekä uudistuminen ja yhteistyö) mukaista toimintaa ja siten toimineet esimerkkinä muille.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: aloite, nopea palkitseminen, kertapallkio

Merkittävää kasvatustyötä tehneiden valmentajien huomioimisesta.

Maanantai 17.12.2018 - Riitta Karjalainen

Kaupunginvaltuutettu Riitta Karjalainen on tehnyt 12.6.2017 aloitteen merkittävää kasvatustyötä tehneiden valmentajien huomioimisesta. Karjalaisen aloitteessa viitataan satoihin Turussa lasten ja nuorten parissa toimiviin ohjaajiin ja valmentajiin, joiden työmäärää ei aloitteen tekijän mukaan aina yhteiskunnan taholta riittävästi arvosteta ja huomioida.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaupunginvaltuusto , Turku., Riitta Karjalainen

Laskeudumme joulun aikaan

Torstai 13.12.2018 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajaliiton valtuusto valitsi 24.11.18 uuden puheenjohtajiston seuraavalle nelivuotiskaudelle 2019 – 2022 ja puheenjohtajaksi valittiin Nina Hahtelan, TtT, Helsingistä.

-  On äärimmäisen tärkeää kuunnella jäsenistöä ja jatkaa liiton toiminnan kehittämistä. Näen Sairaanhoitajaliiton rohkeana aloitteentekijänä ja vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana sairaanhoitajien koulutukseen, osaamiseen, työn sisältöön ja työnjakoon liittyvissä kysymyksissä. Liitto on myös ammattikunnan vahva puolestapuhuja ja sairaanhoitajien arjen työn tukija, Hahtela painotti.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: joulu

Hyvinvointitoimialan hoitohenkilöstön (lähihoitaja, sairaanhoitaja) rekrytointilisä

Maanantai 3.12.2018 - Riitta Karjalainen

Hyvinvointitoimialan hoitohenkilöstön (lähihoitaja, sairaanhoitaja) rekrytointilisä

 

 

Pätevien lähihoitajien ja sairaanhoitajien saatavuudessa on ongelmia ja asia on tunnistettu Hyvinvointitoimialalla keväällä 2018. Ongelma on valtakunnallinen. Työvoimapulan ratkaisuyritykset ovat olleet suhteellisen vaatimattomia (Turku sivujen rekrytointi, oppilaitosvierailut, työssäoppimisen jaksolla olevien opiskelijoiden rekrytointi).

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rekrytointilisä, lähoitaja, sairaanhoitaja,

Portsakodin palvelutalon sisään- ja ulostulojen liikenneturvallisuuden parantamine

Maanantai 12.11.2018 - Riitta Karjalainen

Portsakodin palvelutalon sisään- ja ulostulojen liikenneturvallisuuden parantamine

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Portsakoti, Riitta Karjalainen, liikenne, liikenneturvallisuus

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »