Kokemusasiantuntijat ja asiakasraatilaiset tärkeä osa asiakaspalvelua

Torstai 28.3.2019 - Riitta Karjlainen

Kokemusasiantuntijat ja asiakasraatilaiset tärkeä osa asiakaspalvelua

Kokemusasiantuntijat ja asiakasraatilaiset ovat saaneet aikaan parannuksia ja tehneet ehdotuksia muun muassa sairaalaruoasta, viestinnästä ja saavutettavuudesta

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: asiakasraati, vaalit 2019, asiakaspalvelu

Toimivaltaiset hoitotyön johtajat

Maanantai 18.3.2019 - Riitta Karjalainen

 

Toimivaltaiset hoitotyön johtajat. Hoitotyön johtajat vastaavat työn laadusta ja tuloksellisuudesta. Tarvitsemme organisaatioihin joka tasolle johtajia, jotka tuntevat hoitotyön sisällön ja jolla on johtamisosaamista. Hyvällä johtamisella mahdollistetaan sairaanhoitajien henkilöstöresurssien oikea jakautuminen,  huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Laadukas ja tasa-arvoinen hoito on yhteinen asia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitotyö, johtaja, laadukas, tasa-arvo

Sairaanhoitajien osaaminen oiekaan käyttöön

Sunnuntai 17.3.2019 - Riitta Karjalainen

Osaaminen oikeaan käyttöön. sairaanhoitajat ovat koulutettuja hoitotyön ammattilaista heidän tulee tehdä omaa koulutustaan vastaavaa työtä. Nyt näin ei tapahdu työpaikoilla. Sairaanhoitajien osaaminen tarvitaan potilaan hoitoon, sitä ei saa hukata. Mitkään muut ammattiryhmät eivät voi korvata sairaanhoitajien osaamista

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: osaaminen

Henkilöstö mukaan päätöksentekoon

Lauantai 16.3.2019 - Riitta Karjalainen

Henkilöstö mukaan päätöksentekoon. Sairaanhoitajat on merkittävä ja suuri terveydenhuollon ammattiryhmä. He kohtaavat, auttavat ja ohjaavat potilaita päivittäin. Sairaanhoitajien kokemusta ja korkeaa ammattiosaamista on hyödynnettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä. Organisaatiolla tulee olla väylät avoimelle vuoropuhelulle

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päätöksenteko, henkilöstö

Kohtuullinen työmäärä ja resursointi.

Perjantai 15.3.2019 - Riitta Karjalainen

Kohtuullinen työmäärä ja resursointi.  Sairaanhoitajien työ on yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkityksellistä. Työvoiman resursoinnin pitää vastata hoidon tarvetta. Kukaan ei voi työskennellä äärirajoilla. Koulutettuun työvoimaan tulee panostaa, osaamistason heikentämisen vaikutukset näkyvät nopeasti. Sairaanhoitajamitoituksilla on selkeä yhteys hoitotuloksiin ja potilasturvallisuuteen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työmäärä, resurssit

Työkyvystä huolehtiminen

Torstai 14.3.2019 - Riitta Karjalainen

Työkyvystä huolehtiminen. Sairaanhoitajien hyvinvointi näkyy väestön hyvinvointina. Hyvinvointi töissä heijastuu potilasturvallisuuteen ja tuo säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin. Työkyvystä huolehtiminen on investointi, ei kuluerä

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työkyky

Päivystävä ambulanssiyksikkö

Keskiviikko 13.3.2019 - Riitta Karjalainen


Valtuustoaloite liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista

 

Ensihoidon ja päivystysten kuormitus on kasvanut viime vuosina Turun EPPL- yhteispäivytyksessä. Yhä useampi ikääntynyt asuu – ja tulee asumaan tulevaisuudessakin-  kotona kotihoidon turvin tai tehostetutussa palveluasumisessa. Akuutissa tilanteessa tai asiakkaan voinnin heikentyessä ei usein ole muuta vaihtoehtoa kuin soittaa ambulanssi ja kuljettaa potilas sairaalaan/päivystykseen arvioon.

 

Moni ongelma voitaisiin kuitenkin ratkaista potilaan/asukkaan kotona. Myös Turun tulisi aktiivisesti kehittää vaihtoehtoisia tapoja vastata kasvaneeseen ensihoidon kysyntään ja kotihoidon tukemiseen sekä palveluasumisen yksiköiden akuutteihin päivystystarpeisiin.

 

Eksotessa on otettu käyttöön liikkuva sairaanhoitajan päivystysyksikkö, joka lähtee hätäkeskuksen tai esimerkiksi kotihoidon hälyttämänä potilaan kotiin. Sairaanhoitaja arvioi hoidontarpeen, tekee tutkimuksia ja vieridiagnostiikkaa, voi antaa lääkkeitä ja seurata potilaan vointia. Hänellä on mahdollisuus konsultoida lääkäriä etäyhteydellä. Kokeilusta on saatu hyviä tuloksia, ja toimintaa on laajennettu Lappeenrannasta Imatralle.

 

 Esitän, että Turun kaupunki selvittää, voitaisiinko liikkuvaa päivystysyksikköä pilotoida myös Turussa.

 

.26.2.2018

 

Riitta Karjalainen (kesk.)

Turun kaupunginvaltuutettu

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päivystys, ambulanssiyksikkö,

Koulutuksen rakenteet ja sisällöt kuntoon.

Keskiviikko 13.3.2019 - Riitta Karjalainen

Koulutuksen rakenteet ja sisällöt kuntoon. Sairaanhoitajien koulutuksen pitää vastata tulevaisuuden työelämän tarpeita. Sekä teoreettisen opetuksen että kliinisen harjoittelun resurssit on taattava. Itsenäinen ja tasalaatuinen sairaanhoitajakoulutus on edellytys tasokkaalle potilashoidolle

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulutus , rakenne, sisältö

Laajempia uranäkymiä ja mahdollisuuksia eri tehtäviin

Tiistai 12.3.2019 - Riitta Karjalainen

Ratkaisu 2 sairaanhoitajapulaan

Laajempia uranäkymiä ja mahdollisuuksia eri tehtäviin

Sairaanhoitajan laajennetuilla tehtävänkuvilla edistetään potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon kustannustehokkuutta sekä helpotetaan sairaanhoitaja- ja lääkärivajetta. Asiantuntijatehtävät ovat ensisijaisen tärkeitä hoitotyön vetovoimaisuuden kannalta, sillä ne tarjoavat arvokkaita urakehityspolkuja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: uranäkymä

Kuinka estää sairaanhoitajapula?

Sunnuntai 10.3.2019

Kuinka estetään sairaanhoitajapula?
Ratkaisu 1: Tehtävän vaativuutta vastaava palkkaus.
Sairaanhoitajan työ on yksi arvostetuimmista ammateista Suomessa. Työ on itsenäistä, vastuullista ja se perustuu tutkittuun tietoon - tämän tulee näkyä myös palkoissa- palkan tulee nousta työn vaativuuden ja vastuun kasvaessa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pula

Sairaanhoitajapula

Lauantai 9.3.2019 - Riitta Karjalainen

Arvoisat kansalaiset ja päättäjät. Maatamme uhkaa pula-aika.
sairaanhoitajapula ei ole vain huomisen asia. Sosiaali- ja trevydenhuollossa jää pois 20 000-60 000 työntekijää vuoteen 2025 mennessä. Lähes puolet nykyisistä sairaanhoitajista jää eläkkeelle ennen vuotta 2030. Lisäksi iso osa suunnittelee jo nyt alan vaihtoa työtyytymättömyyden takia. Miten varmistamme laadukkaan ja arvokkaan hoidon jokaiselle ja sen, että sairaanhoitajat pysyvät työssään?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, pula-aika

Kansalaiset eivät halua tinkiä sosiaali - ja terveydenpalveluiden laadusta

Torstai 7.3.2019 - Riitta Karjalainen

Sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattijärjestö Tehy teetti TNS Kantarin kautta tammikuussa 2019 kansalaisille kyselyn sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä mielipiteistä. Kansalaisilta kysyttiin käsityksiä mm. sote-palveluiden laadusta, henkilöstön määrästä ja koulutustasosta, johtamisesta ja palkkauksesta.

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät sote-palveluiden laatua tärkeänä tulevaisuudessa. Vastanneista 96 % piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöresurssit pidetään riittävinä.  Peräti 94 % vastaajista on sitä mieltä, että terveyspalveluiden laadusta ei saa tinkiä sote-uudistuksessa.  Kaksi kolmesta (65 %) myös priorisoisi sosiaali- ja terveyspalveluita, kun mietitään verovarojen käyttöä. Laadukasta hoitoa on mahdoton toteuttaa ilman riittävää henkilöstöä ja osaamista. Myös johtamisen ja alan vetovoiman on oltava kunnossa..

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sosiaali-ja terevyspalvelut, sote, Riitta Karjalainen, TEHY

Suomalaiset sairaanhoitajat ovat maailamn parhaita

Tiistai 5.3.2019 - Riitta Karjalainen

Suomalaiset sairaanhoitajat ovat maailman parhaita. Sairaanhoitajat on suuri ammattiryhmä, joka vastaa kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä ja tuntee väestön arjen. Sairaanhoitaien työpanoksella ja osaamisella on merkitys väestön hyvinvointiin, hoitoon pääsyyn, toiminnan sujuvuuteen ja kustannuksiin. Tuleva vaalikausi tuo kiperiä valintoja tehtäväksi terveyden -ja sosiaalihuollon tulevaisuudesta. Sairaanhoitajien näkökulma on huomioitava sote-uudistuksessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: suomalaine, sairaanhoitaja, paras

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan perustaminen Turkuun

Lauantai 2.3.2019 klo 14:02

Vuonna 1986 Helsingin kaupunginhallitus perusti vapaaehtoistyön neuvottelukunnan edistämään ja kehittämään kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kaupungin virastojen ja luottamusmiesten sekä eri sektoreilla toimivien vapaaehtoisjärjestöjen edustajista. Kaupunginhallitus nimittää neuvottelukunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Frisbeegolfrata Kupittaab Urheilupuistoon

Perjantai 1.3.2019 - Riitta Karjalainen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Frisbeegolg, KUPITTAA, Urheilupuisto, Riitta Karjalainen

Meluvallit

Maanantai 25.2.2019 - Riitta Karjalainen

Turun kaupunginvaltuusto
25.2.2019
Eripuolilla Turkua meluvalleja
Eripuolella Turkua meluvalleja, jotka osin töhryisiä. Osassa maali on alkanut rapistua ja meluvalli olisi
kunnostuksen tarpeessa. Ylimaalattu graffititaide kuultaa valkoisen maalikerroksen läpi.
Tänä päivänä graffiti- ja katutaide on kaupunkikuvaa elävöittävää ja kaupungissa tulisi olla laillisia paikkoja
ja maalata katutaiteilijoille ja muraalin tekijöille
Esitän, että Turun kaupunki selvittää miten vanhoja meluvalleja graffitteja voidaan kunnostaa (restauroida
ja entisöidä) esiin maalikerroksen alta. Hanke voidaan toteuttaa Vapaa-aikatoimialan Nuorisotoimen
kesäkoululaisten, työttömien kanssa.
Riitta Karjalainen (kesk)
valtuutettu

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: meluvallit

Ensiaputaidot yläluokkalaisille

Tiistai 12.2.2019 - Riitta Karjalainne

Myös ensiavun antaminen on jokaisen kansalaisvelvollisuus tilanteen niin vaatiessa ja sitä voi opetella ainoastaan harjoittelemalla.  Suomessa sattuu vuosittain 1 100 000 tapaturmaa ja tapaturmat ovat nuorten yleisin kuolinsyy. Viranomaisresurssien väheneminen, erilaiset traagiset tapahtumat ja huoli peruspalveluiden säilymisestä on lisännyt kansalaisten huolta turvallisuudesta eikä enää uskalleta luottaa siihen, että apu on lähellä. Tutkimusten perusteella suomalaiset luottavat nuoreen väestöönsä ja he uskovat turvallisuuden paranevan nuorten hyvinvointiin panostamalla

 

Koska nuorille sattuu usein paljon vapaa-ajan tapaturmia, on hyvä että jokaisella olisi valmiudet jonkinlaisiin ensiaputilanteisiin. Yläasteella ensiaputunnit voisivat sisältyä terveystiedon kokonaisuuteen ja tunnit voisi pitää esimerkiksi liikunnanopettaja. Koulutusta tulisi järjestää juuri yhdeksäsluokkaisille nuorille, sillä heillä voi olla epävarmuutta toimia tilanteessa, jonka he voivat myös kokea pelottavan. Ensiapukoulutuksen tarkoituksena on koulutuksen ja harjoittelun avulla rohkaista nuoria toimimaan erilaisissa ensiaputilanteissa. Tavoitteena olisi että nuoret saisivat tietoa ja rohkeutta toimia tulevaisuudessa mahdollisesti vastaantulevissa ensiaputilanteissa.

 

Ensiaputaitoja on tähän asti opetettu kouluissa satunnaisesti ja tämän aloit-

teen tarkoitus onkin saada ensiapuvalmiuksien opetus järjestelmälliseksi niin, että jokainen ikäluokka saa tarvittavat ensiapuvalmiudet yläkoulussa

 

Ehdotankin, että Turun kaupungilla otetaan ensiavun opetus yläkoululla opetussuunnitelmaan niin, että jokainen ikäluokka saa jossakin vaiheessa ensiapuopetusta. Se voisi olla Suomen Punaisen Ristin EA1 kurssi (16 tuntia), joka sisältää: auttamistoiminnan onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (shokki), haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat ja myrkytykset. (www.spr.fi).

 

Riitta Karjalainen (kesk.)

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ensiaputaidot

Vanhusten hoiva

Tiistai 29.1.2019 - Riitta Karjalainen

Valvira keskeytti Esperi Caren Hoivakoti Ulrikan toiminnan. Syyt ovat riittämätön hoitajien määrä, puutteellinen perushoito- ja hoiva, lääkevirheet, lähiesimiestyön epäselvyydet muun muassa. Valvira on myös vahvistanut, että yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä hoivakodissa hoitovirheen seurauksena. Kuulostaa erittäin pahalta vanhustyön ammattilaisen korviin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vanhus, hoiva

Aloite: Täydentävät asumismuodot tulevalle vanhuusväestölle Turussa

Tiistai 22.1.2019 - Riitta Karjalainen

Porvooseen rakentumassa ikäystävällinen, yhteisöllinen ja esteetön asuinalue ikäihmisille.Täydentäen toimivaa -hanke haluaa tuoda ikäihmiset ja muistisairaat sosiaalisten kontaktien ja palvelujen lähelle. Hanke on hyvin konkreettinen; sen tavoitteena on Täytyy-korttelin konsepti, uusi asumisympäristö, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan.

Porvoo, Lapinjärvi ja Savitaipale vievät hanketta yhteistuumin eteenpäin. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti puolestaan vastaa kuntien kehittämiskohteiden tutkimuksesta ja tiedonhankinnasta, sekä tiedon jakamisesta ja koordinoinnista.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Riitta Karjalainen, yhteisöllinen asuminen

Turusta sähköautojen ystävällinen kaupunki

Maanantai 21.1.2019 - Riitta Karjalainen

Sähköautojen edut kaupunkiliikenteestä ovat merkittäviä. Sähköauto on hiljainen, ja ajon aikana päästöt lähes nolla. Sähköautoa voidaan ladata kotimaisilla uusituvilla sähköillä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sähköautot

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »