Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti

Torstai 20.5.2021 - Riitta Karjalainen


Yhtenä ratkaisuna työvoimapulaan ja tulevaisuuden haasteisiin on lähihoitajien ja hoiva-avustajien oppisopimuskoulutus. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada koulutus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo työssä olevan. Tutkinnon ja sen osan voi suorittaa useammassa yrityksessä. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden tai kuin ammattiopisto tai lukio.

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja perustuu määräaikaisen työsopimukseen. Opiskelijalta se vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Koulutuksen etuna on, että henkilö oppii tarvitsemansa tietotaidon suoraan työpaikalla ja saa lisäksi vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalle oppisopimus on hyvä väylä hankkia uutta työvoimaa esimerkiksi silloin, jos uudelta tekijältä ei heti odoteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia tai markkinoilta ei yksinkertaisesti löydy sopivan koulutuksen saanutta henkilöä. Lisäksi oppisopimuskeskus tai -toimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta oppimisen ohjauksesta aiheutuneiden kustannusten takia. Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuutta tulee jatkossa hyödyntää enemmän myös  kaikilla toimialoilla.

Avainsanat: oppisopimus, työelämälähtöinen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini