Koronakorvaus Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan koko henkilöstölle

Maanantai 15.2.2021 - Riitta Karjalainen


VSSHP hallitus totesi 26.1.21,että VSSHP käyttötalouteen on käytettävissä valtionavustuksia n. 20 milj. euroa. Jäsenkunnilta on laskutettu koronapotilaiden hoitoja ja koronatestauksia yhteensä n. 11,9 milj. eurolla. Valtionavustuksen käyttöehtojen mukaisesti hallitukselle esitettiin, että lopullisessa vuoden 2020 jäsenkuntien kuntalaskutuksessa jäsenkuntia hyvitetään 11,9 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet alittaisivat talousarvion siten 26 milj. euroa.

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti lisäksi tammikuun kokouksessa henkilöstölle maksettavasta kertaluonteisesta kannustinrahasta työssäolokuukausien suhteessa. Kannustimen enimmäismäärä per henkilö oli 500 euroa ja kokonaiskustannukset 8 000 henkilön mukaan laskettuna 4,9 milj. euroa. Tilikauden tulosennuste olisi edellä kuvattujen toimien jälkeen 1,6 milj. euroa alijäämäinen

 

Koronapandemian vaikutus yleiseen taloustilanteeseen Suomessa jäi viime vuonna pelättyä vähäisemmäksi ja tämä sekä valtion vahva kertaluontoinen panostus kuntatalouteen näkyivät myös Turun kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen luvuissa. Turun kaupungin vuoden 2020 talouden ylijäämää kertyi 10,2 miljoonaa euroa. Ylijäämäinen tulos saavutettiin valtion 75,4 miljoonan euron kuntien verorahoitusta tukevilla toimilla. Valtionosuuksina saatiin 49,2 miljoonaa euroa, josta peruspalveluihin kohdistui 47,7 miljoonaa euroa ja verotuloihin 26,2 miljoonaa euroa. Ilman valtion verorahoituksen tukitoimia alijäämää olisi kertynyt noin 65 miljoonaa euroa.

 

Esitän, että Turun hyvinvointitoimialan koko henkilöstölle maksetaan 500 euron kertakorvaus. Henkilöstön työhyvinvointi tulee olla myös Turun kaupungin hyvinvointitoimialan koronatyötä tekevien hyvinvoinnin lähtökohta. Mennyt vuosi 2020 ja kuluva vuosi 2021 on ollut monella tavalla poikkeuksellinen, ja henkilöstön jaksaminen on ollut kovilla. Tällä Turun kaupunki työnantajana osoittaa, että arvostaa erittäin paljon arjessa venymistä ja niitä ponnisteluja, joita meillä joka päivä eri yksiköissä tehdään.

Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 15.2.2021


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini