Kotisairaalan laajentaminen

Maanantai 14.12.2020 - Riitta Karjalainen


Kotona tapahtuva hoito perustuu potilaalle tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Kotisairaalan hoitojakson aikana Turun kaupunginsairaalan potilas ja tilanteen niin vaatiessa, voidaan potilaalle tarjota hoitoa osastolla. Tukiosastona kotisairaalalle toimii osasto 27.  Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua hoitoa, jonka yhteydessä annettavat lääkkeet sekä hoitosuunnitelman mukaiset hoito -tarvikkeet sisältyvät hoitoon. Kotisairaalahoito toteutetaan potilaan kunnon ja hoitomenetelmien salliessa ja hänen suostumuksellaan kotikäynnein tai kotisairaalan toimipisteellä. Potilaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa kotona tapahtuvaan hoitoon myös hoidon aikana.

Suomessa on kehitetty ja laajennettu kotisairaalatoimintaa palvelujen koskemaan pitkäaikaishoidon ja hoivakotien asukkaita ympärivuorokauden. Toiminta perustuu hoivakotien asukkaiden luona tapahtuvaan tutkimukseen ja arviointiin. Toiminta on tarkoitettu tilanteisiin, joissa voidaan hoitaa asukkaan luona hoivakodissa ja asukas saa tarvitsemansa hoidon kokonaan kotonaan ja välttyy rasittavilta kuljetuksilta ja odotuksilta päivystyksessä. Espoossa on kotisairaalan yksikkö LiiSa- Liikkuva sairaala- joka palvelee espoolaisia pitkäaikaishoidon asukkaita ja hoivakoteja ympäri vuorokauden. LiiSan toiminta perustuu hoivakotiasukkaan luona tapahtuvaan tutkimukseen ja arviointiin, ja LiiSassa työskentelee päivystyksellisen potilaan arviointiin erityiskoulutettuja sairaanhoitajia. LiiSa on tarkoitettu tilanteisiin, jotka voidaan hoitaa asukkaan luona hoivakodissa. LiiSan ansiosta asukas saa tarvitsemansa hoidon kotonaan ja välttyy rasittavilta kuljetuksilta ja odotuksilta päivystyksessä. LiiSa hoitaa esimerkiksi haavoja, vatsaoireita, ihottumia, virtsaamiseen liittyviä ongelmia sekä suonensisäistä nesteytystä. LiiSan sairaanhoitajan mukana kulkee tutkimuslaitteita sekä lääkkeitä. Pikadiagnostiikkavälineiden avulla sairaanhoitaja voi mitata muun muassa tulehdusarvon ja verensokerin asukkaan luona. Sairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa etäyhteyden kautta kotisairaalan tai päivystyspoliklinikan lääkäriä. Etäyhteyden avulla sairaanhoitaja voi aloittaa esimerkiksi antibioottitiputuksen asukkaan kotona. Aina tarvittaessa asukas viedään sairaalahoitoon. Espoon kaupunki haluaa tarjota vanhuksilleen mahdollisimman hyvää hoitoa heille helpoimmalla tavalla. Viemällä palvelut hoivakotiin asukkaan luokse, asukas saa tarvitsemansa hoidon viiveettä. LiiSan palvelut eivät korvaa hoivakotilääkärin hoitoa, vaan hoivakodin vastuulääkäri vastaa edelleen asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta. Se ei korvaa myöskään 112-palvelua: henkeä uhkaavissa tilanteissa hoivakodeista soitetaan hätäkeskukseen, kuten aiemminkin. Liikkuva sairaala LiiSa toteutetaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen ja HUS:n yhteistyönä.

Ehdotan, että Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla Terveyspalvelujen sairaalapalveluissa ja Vanhus- ja vammaispalvelujen vanhuspalveluissa yhteistyössä VSSHP kanssa valmistellaan vastaavanlaista Espoossa käytössä olevaa Liikkuva sairaala- toimintamallia kotisairaalatoiminnan laajentamiseksi akuuteissa tilanteissa koskemaan vanhuspalvelujen kotihoitoa ja vanhusten asumispalveluita.

Avainsanat: kotisairaala, Turun kaupunginvaltuusto


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini