Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää

Maanantai 23.11.2020 - Riitta Karjalainen


Ympäristöministeriö käynnisti keväällä 2020 toimenpideohjelman vuosille 2020-2022 ikääntyneiden asuinolojen parantamiseksi. Näin tuetaan ikääntyvien ihmisten sekä kuntien asumisen ennakointia ja varautumista sekä ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristöjen kehittämistä. Ohjelmaa toteutetaan yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Valtion keskeisiä keinoja toimenpideohjelman toteutuksessa ovat korjausavustukset ja erityisryhmien asumisen investointiavustus sekä rahoitus kuntien asumispalveluihin. Vuosina 2020-2022 hissi-, esteettömyys ja asuntojen korjausavustuksiin osoitettiin 92 miljoonaa.

Vanhuspalvelulaki (525/2020) velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi. Suunnittelussa painotetaan kotona asumista, mutta myös asuinolot, liikennepalvelut ja asuinympäristön esteettömyys liittyvät tähän. Suunnitelman teko ja toteutus vaativat hyvää yhteistyötä kaupungin eri toimialojen kesken. Kunnat voivat monilla toimilla tukea ikääntyvän väestön asumista ja liikkumista asuinalueella. Ikäystävällinen asuinalueella toimintakyvyltään heikentynyt henkilö voi liikkua ja osallistua, asuinympäristö on esteetön ja turvallinen tukien yhteisöllisyyttä, tarvittavat palvelut helposti saavutettavissa. Ikäystävälliset alueet sopivat kaikille: esteettömyydestä hyötyvät rattaiden kanssa liikkuvat lapsiperheet, pyörätuolilla kulkevat sekä kaikki, joiden liikunta- ja toimintakyky on heikentynyt.

Turun kaupunginvaltuusto päätti 16.11.20 talousarviokokouksessaan, että selvitetään asumispalveluiden tarpeet ja laaditaan suunnitelma sekä ikäihmisten välimuotoisen asumisen lisäämiseksi että mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden asumispalvelujen turvaamiseksi. Vihdoin Turussa on lähdetty kehittämään ikääntyvien asumista ja välimuotoisten asumisen kaavahankkeille tulisi antaa nyt vauhtia.

Riitta Karjalainen (kesk.)

Turun kaupunginvaltuutettu

Rakennus -ja lupalautakunnan jäsen

 

Avainsanat: ikääntyvät, asuminen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini