Hoito -ja hoivatyön muutoksessa

Maanantai 11.10.2021 - Riitta Karjalainen


Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin sote-palvelualan työvoimaan. Työ-ja elinkeinoministeriö julkaisi toimialaraportin 2021:2 otsikolla Katsaus sote-alan työvoimaan, jonka oli koostanut Terhi Tevameri. Muutokset sote-alan työvoiman kysynnässä ovat olleet ennennäkemättömän nopeita ja suuria. Digitalisaatio on sote-palveluissa edennyt koronapandemian myötä ja muu teknologian hyödyntäminen voi oikein hyödyntämällä vähentää henkilöstön tarvetta, kuormitusta ja jaksamisongelmia. Se, että teknologiaa otetaan käyttöön tai perustetaan suuremmat järjestäjät ei kuitenkaan automaattisesti takaa sitä, että palvelut voitaisiin toteuttaa vähäisemmällä henkilöstöllä. Muutoksen toteutukseen arjessa pitää panostaa niin, että tavoiteltavat hyödyt myös toteutuvat palvelujen tuottamista ja henkilöstön jaksamista vaarantamatta. Sote-palvelujen ja teknologioiden lisäksi on tärkeää panostaa ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin ja sen myötä vähentää tarvetta korjaaviin sote-palveluihin.

Tevameri toteaa TEM:in raportissa, että ajattelu pitäisi kääntää toisinpäin: mitä alalla ja työpaikoilla on tarjottavanaan henkilöstölle, ja miten johtaminen voisi palvella arjessa toteuttavaa työtä? Minkä pitää muuttua ja mitä ehdottomasti ei pidä muuttaa? Veto- ja pitovoimassa on paikoin suuria haasteita, ja työvoimapula on jo nyt suuri. Vetovoima- ja kuormitustekijät ovat myös erilaisia eri työntekijäryhmissä ja eri tilanteissa olevalla henkilöstöllä, ja nämä pitäisi tunnistaa aiempaa, työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulisi olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin on aidosti mahdollista

Mikä on tulevaisuuden visio? Tulevaisuudessa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja palvelunkäyttäjien osaaminen on integroitunut osa palveluiden toteuttamista. Eri teknologioiden hyödyntämisestä on tullut edullista ja arkipäiväistynyt yhteiskunnan eri toimialoilla. Integraation toteutuminen edellyttää, että ammattilaisten tehtäviä ja palveluita muutetaan siten, että niistä voidaan poistaa sekä työtehtävien että palveluiden päällekkäisyydet ja aukot. Tämän vuoksi myös sote- alan ammattilaisten osaamiskokonaisuudet on arvioitava uudelleen. Mahdollisesti uusien osaamiskokonaisuuksien olisi mahdollistettava työntekijöiden joustava sijoittuminen  integroituneeseen sote-alaan sekä viiveetön työelämätarpeisiin vastaaminen.  On tärkeä saada hupenevan työvoiman ihmisosaaminen mahdollisimman tehokkaasti ja mielekkäästi vastaamaan sote-alan yhteiskunnalliseen tehtävään.

Substanssiosaamisen rinnalle nousee työntekijöiden yhteistoimintaosaaminen eri verkostojen kanssa. Sote-ammattilaisista on ihmisosaamisen ja teknologian kehityksen vuoksi tullut kysyttyjä asiantuntijoita myös muille yhteiskunnan toimialoille. 

Muutosmatka on alkanut, ja pääset tutustumaan tarkemmin raporttiin alta:

TEM toimialaraportit 2021:2; Katsaus sote-alan työvoimaan. Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua, toim. Terhi Tevameri

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162852/TEM_2021_02_t.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Avainsanat: Hoitotyö, hoivatyö, työvoimapula


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini