Tyks Akuuttiin integroidaan ikääntyneiden hoitoketjua parantava geriatrinen tiimimalli

Torstai 10.6.2021 - Riitta Karjalainen


Eri kuntien peruspalvelujen ja VSSHP:n asiantuntijoista koottu laaja projektiryhmä löysi nopeasti intervention, jolla iäkästä ihmistä uhkaavaa ”sosiomedisiinistä kriisiä” voitaisiin lähteä ratkaisemaan ja nimenomaan asiakaslähtöisesti: saamalla geriatrisen arvioinnin jo päivystykseen. Tätä lähdettiin työstämään.

Turun kaupungin arviointitoiminnan johtaja ja projektiryhmään kuuluva Kirsi Kiviniemi toteaa kirjoituksessan :pidemmällä aikajänteellä tässä tavoiteltavan hyödyn tulisi olla se, että iäkkään ihmisen vajeet toimintakyvyssä, piilevät sairaudet ja muut sellaiset tunnistetaan, hoidetaan ja henkilö saa ohjausta edistää toimintakykyään myös itse.Kun iäkäs ihminen saa ajoissa tukea, ohjausta ja oikeaa hoitoa tai muuta palvelua voidaan olettaa, että hän ikääntyy toimintakykyisempänä ja voi elää täysipainoista elämää. Maakunnan tavoitteena on palvelujen palvelurakenteen kevennystarve. Alussa lähdetään liikkeelle olemassa olevin välinein, mutta toiveena on, että vaikkapa digihankkeiden puolelta Etäpalvelujen reittikartasta saataisiin tähän apua – esimerkiksi jokin sähköinen heräte tarvittaville tahoille perustasoon suoraan päivystyksestä olisi tarpeen.

Aivan upeaa ja uusi apu ikääntyneille päivystyskäynnillä. Jään seuraamaan hankkeen käynnistymistä mielenkiinnolla. Hyvä Varsinais-Suomi.

Avainsanat: hoitoketju , ikääntynet


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini