Harrastetakuun edistäminen Turussa vuosiluokilla 1.-9. ja lisäopetuksen oppilaille

Maanantai 18.10.2021 - Riitta Karjalainen


Suomen mallissa yhdistyvät lapsen ja nuoren kuuleminen harrastustoiveissa olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen järjestäminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden- kunta- yhdistykset- urheiluseurat- yhteistyössä.

 Ensivaiheessa kohteena ovat perusopetusluokat 1-9, joihin ikäluokkiin juurrutetaan Suomen mallin pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Lainsäädäntöpohjaa luodaan valtionosuusjärjestelmän selvittämisen kautta, mutta liikkeelle lähdetään vuosittaisella valtionavustuksella. Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa viedään osaksi 1-2 luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältöjä, jossa aamu- ja iltapäiväkerhossa olevat lapset pääsevät myös osallistumaan harrastustoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii tiedon yhteen kokoamisen Suomen mallin liittyvistä harrastamisen avustusmuodoista ja keskeisistä tavoitteista harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi

Tänä syksynä Nousiaisten koululaiset ovat sännänneet suoraan koulun jälkeen skeittaamaan tai tiedekerhoon. Valtion tuella pyörii 40 uutta kerhoa. Jos omaa lajia ei tunnu löytyvän, apuun tulee harrastusetsivä. Nousiainen kelpaa malliksi kunnille, joissa vastaava toiminta on vasta käynnistymässä. Suomen mallin yhtenä tarkoituksena on kuitenkin löytää mieluisa harrastus myös sellaisille lapsille, joilla harrastusta ei entuudestaan ole. Silloin kuvaan astuu harrastusetsiva, jonka yhtenä tehtävänä on kerhojen ohjauksen lisäksi jalkautua kouluille säännöllisesti rohkaisemaan kokeilemaan uusia harrastuksia.

Valtakunnallinen kattavuus edellyttää koordinaatiovastuuta kunta- ja aluetasolla, sekä paikallisten lähtökohtien huomioimista toteutukset Kunnalla ja esimerkiksi sivistystoimen tehtävistä vastaavalla johtajalla on vastuu varmistaa sujuva y koulujen ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen kanssa.


Esitän, että Turku kulttuuri- liikunta- ja urheilukaupunkina vuosittainen hakee pilotin jälkeen vuosittain valtionavustushaulla rahaa toimintaan harrastetakuun juurruttamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi esitän, että valtuustoon tuodaan keväällä 2022 tieto mitä pilotin valtionavustuksen 420 000 eurolla on saatu aikaiseksi ja millainen on harrastetakun suunnitelma 2023-2025 pysyvän toimintavan vakiinnuttamiseksi Turussa (mm.  aikataulu ikäryhmittäin, harrastekerhot ja niiden laajuus, urheiluseurojen, järjestöjen osuus, kerhotoiminnan toteutustavat, harrastekoordinaattorin rooli/tehtävänkuva) 1- 9 luokkalaisten valtuustokaudelle 2021-2025.

Avainsanat: harrastetakuu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini