Vanhuspalvelulain muutos

Tiistai 10.9.2019 - Riitta Karjalainen

Ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) on uudistamisen alla Sosiaali- ja terveysministeriössä. Henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa olisi jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: henkilöstömitoitus

Henkilöstö mukaan päätöksentekoon

Lauantai 16.3.2019 - Riitta Karjalainen

Henkilöstö mukaan päätöksentekoon. Sairaanhoitajat on merkittävä ja suuri terveydenhuollon ammattiryhmä. He kohtaavat, auttavat ja ohjaavat potilaita päivittäin. Sairaanhoitajien kokemusta ja korkeaa ammattiosaamista on hyödynnettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä. Organisaatiolla tulee olla väylät avoimelle vuoropuhelulle

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päätöksenteko, henkilöstö

Sote-henkilöstöryhmän kokouksesta 30.3.17

Perjantai 31.3.2017 - Riitta Karjalainen

  1.   Muutosjohtaja Antti Parpon katsaus sotevalmisteluun 

Antti Parpo kertoi työryhmälle sotevalmistelun ajankohtaisista asioista  sekä valtakunnan että maakunnan tasolla (mm. aikataulut, lainsäädännön tilanne, väliaikaishallinto, valmistelun resurssit).

   Keskustelu henkilöstötyöryhmän tulevista tehtävistä

Väliaikaishallinto voi kerätä henkilöstötietoa sisältäen henkilöiden nimet (ei henkilöstötyöryhmä).  Tulossa on myös yhteinen KT:n tiedonkeruupohja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat, väliaikaishallinto

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut

Torstai 23.3.2017 - Riitta Karjalainen

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut runsaslukuisena toisen kerran 27.2.17 ja laatinut työsuunnitelmaa. Monet konkreettiset asiat edellyttävät yhtäältä lainsäädännön valmistumista ja toisaalta vuoropuhelua palvelutuotantoryhmän kanssa, jotta valmistelu vastaa käytännön tarpeita. Henkilöstötyöryhmä teki linjauksen, että vuoden 2017 aikana kerätään päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ja vuoden 2018 aikana linjataan, tulkitaan ja tehdään varsinaisia päätöksiä. Samalla työryhmä totesi, että aikataulua ja tehtäviä päivitetään sitä mukaan, kun uusia tietoja saadaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat

Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä 27.2.17 kokouksesta

Maanantai 13.3.2017 - Riitta Karjalainen

Mainiota maaliskuuta

 Varsinais-Suomen SoTe- henkilöstötyöryhmä on kokoontunut runsaslukuisena toisen kerran 27.2.17 ja laatinut työsuunnitelmaa. Monet konkreettiset asiat edellyttävät yhtäältä lainsäädännön valmistumista ja toisaalta vuoropuhelua palvelutuotantoryhmän kanssa, jotta valmistelu vastaa käytännön tarpeita. Henkilöstötyöryhmä teki linjauksen, että vuoden 2017 aikana kerätään päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ja vuoden 2018 aikana linjataan, tulkitaan ja tehdään varsinaisia päätöksiä. Samalla työryhmä totesi, että aikataulua ja tehtäviä päivitetään sitä mukaan, kun uusia tietoja saadaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, henkilöstö, sairaanhotajat, väliaikaishallinto,