Kansalaiset eivät halua tinkiä sosiaali - ja terveydenpalveluiden laadusta

Torstai 7.3.2019 - Riitta Karjalainen


Oleellinen palveluiden laadun osatekijä on alan henkilöstön riittävä koulutustaso. Kyselyyn vastanneista 71 % on sitä mieltä, että hoitoalan ammattien koulutustasoa pitää entisestään nostaa. Vastaajista 85 % on sitä mieltä, että alan koulutusta tulee entisestään kehittää ja laajentaa.

Kyselyssä selvitettiin myös sosiaali- ja terveysalan johtamiseen liittyviä mielipiteitä. Vastanneista 82 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveysalan johtajiksi pitäisi saada nykyistä enemmän hoitajataustan omaavia henkilöitä. Hyvällä johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys mm. potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, alalla pysymiseen, työhön sitoutumisen sekä toiminnan kustannustehokkuuteen.

Kyselyn perusteella kansalaisilla on selkeät mielipiteet myös naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan palkkauksesta. Kaikkiaan 74 % vastaajista on samaa mieltä väittämästä: ”on väärin, että sairaanhoitaja (AMK) saa merkittävästi pienempää palkkaa kuin samantasoisen koulutuksen saanut insinööri (AMK)”. Lisäksi 63 % on samaa mieltä siitä, että naisvaltaisten korkeasti koulutettujen alojen vastaavia miesvaltaisia aloja huonompi palkkaus on suomalaisen työelämän tasa-arvoa eniten heikentävä asia.

Kansalaiset ymmärtävät myös palkkaongelman. Mikäli palkkatasoa ei saada nostettua, pako sote-alan töistä lisääntyy ja pula koulutetusta sote-alan henkilöstöstä vain pahenee. Naisvaltaisen sote-alan heikko palkkataso on myös pahin yksittäinen työelämän tasa-arvon ongelma.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 4.1. – 9.1.2019 välisenä aikana, jolloin kyselyyn vastasi 1034 henkilöä. Kyselyyn vastanneet edustavat maamme 18-74-vuotiasta väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +3,1 prosenttiyksikköä.

Kyselyn perusteella kansalaiset ymmärtävät tämän hyvin eivätkä halua tinkiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä on tärkeimpiä asioita myös kevään eduskuntavaaleissa. Sosiaali- ja terveydenhuollolla on edelleen edessään lähivuosina mittavia uudistuksia. Vaalien yhdeksi kuumaksi aiheeksi nousee terveydenhuolto ja sote-uudistus. Kehityksen suunnasta päättää valittava eduskunta. Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4. Tutustu myös Sairaanhoitajaliiton vaalitavoitteisiin!

 Terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen pitää hyödyntää paremmin palveluita suunniteltaessa. Nyt on hetki äänestää, Äänestä ammattilaista – äänestä sairaanhoitajaa

Avainsanat: sosiaali-ja terevyspalvelut, sote, Riitta Karjalainen, TEHY


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini