Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa jä toiminnalle on turvattava resurssit

Torstai 11.4.2019 - Riitta Karjalainen

Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa ja toiminnalle on turvattava resurssit
Vapaaehtoistoimintaan osallistuu 40 % 65–79 -vuotiaista. Iäkkäiden hyvinvoinnin parissa toimii yli 300 000 vapaaehtoista vuosittain. Ilman eläkeikäisten panosta erityisesti muiden iäkkäiden tueksi oleva vapaaehtois- ja vertaistoiminta näivettyisi nopeasti. Vapaaehtoistoiminnan esteenä on monella pienituloisella matkakulut tai osaamisen ylläpitämiseen liittyvät kulut. Heille tarvitaan oikeus vähentää vapaaehtoistoimintaan liittyviä kuluja verotuksessa tai muutoin saada tukea kulujen kattamiseen. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa myös tilaisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Vapaaehtoistoiminnan merkitys on niin suuri ikääntyvässä Suomessa, että se kannattaa nostaa seuraavaan hallitusohjelmaan. Sote-uudistus lisää tarvetta varmistaa, että vapaaehtoistoiminnalla on sille välttämättömät toimintaedellytykset. Sote-kentällä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista. Vapaaehtoistyöhön sijoitetulla yhdellä eurolla saadaan noin kuusinkertainen tuotos yhtä työtuntia kohti laskettuna.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: iäkäs, vapaaehtoistyö

Iäkkäät esiin osaajina, vaikuttajina

Tiistai 9.4.2019 - Riitta Karjalainen

Iäkkä t esiin osaajina, vaikuttajina

Iäkkäiden ihmisten elämänkokemus on liian vähän käytetty voimavara yhteiskunnan kehittämisessä. Heidän näkemyksiään kuullaan liian harvoin. Osa iäkkäistä on hyvätuloisia, mutta puolet 75+ ikäisistä kuuluu kahteen alimpaan tuloviidennekseen. Heidän koulutustasonsa on yhä parempi, mutta englanninkieltä taitamattomia on 75+ ikäisistä yhä yli puolet. Listaa voi jatkaa pitkään: iäkkäät ovat keskenään erittäin heterogeeninen joukko – heitä ei kannata niputtaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: iäkäs, osaaja, vaikuttaja

Iäkkäiden mielenterveyden tunnistaminen ja hoito on kannattavaa

Sunnuntai 7.4.2019 - Riitta Karjalainne

Iäkkäiden mielenterveyden häiriöiden tunnistaminen ja hoito on kannattavaa
Hoitamatta jättäminen tulee kalliiksi ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä. Kaikkien edullisinta on vahvistaa mielen hyvinvointia psykososiaalisin menetelmin ja liikunnan avulla, jotta on voimavaroja selviytyä elämän muutostilanteista. Esimerkiksi masennuksesta kärsivän ikäihmisen terveydenhuoltokulut saattavat olla 50 % suuremmat kuin sellaisen ikäihmisen, jolla ei ole masennusta. Euroopan komission raportin mukaan ikäihmisten mielenterveyden edistämiseen sijoitetun pääoman tuotto on viidessä vuodessa viisinkertainen

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: iäkäs, mielenterveys, tunnistaminne

Kokemusasiantuntijat ja asiakasraatilaiset tärkeä osa asiakaspalvelua

Torstai 28.3.2019 - Riitta Karjlainen

Kokemusasiantuntijat ja asiakasraatilaiset tärkeä osa asiakaspalvelua

Kokemusasiantuntijat ja asiakasraatilaiset ovat saaneet aikaan parannuksia ja tehneet ehdotuksia muun muassa sairaalaruoasta, viestinnästä ja saavutettavuudesta

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: asiakasraati, vaalit 2019, asiakaspalvelu

Laajennetuilla sairaanhoitajien tehtävänkuvilla hyötyä potilaille/asiakkaille ja kuntataloudelle

Tiistai 14.4.2015 - Riitta Karjalainen

Tulevalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislailla yhtenäistetään terveydenhuollon järjestämisvastuuta viiden yliopistosairaalan yhteyteen rakentuvalla eritysvastuualueella. Uudistuksella turvataan kansalaisille toimivat, turvalliset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Samalla varmistutaan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuolto on myös työntekijöille vetovoimainen ala.

Sosiaali- ja terveysministeriössä ollaan tekemässä selvitystä sairaanhoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisestä. Selvitystä varten on lähetetty Webropol-kysely sellaisille terveydenhuollon toimintayksiköille, joissa ei työskentele rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen osallistuneita sairaanhoitajia. Yksi tälläisista kunnista on Turku

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntatalous, rakenneuudistus, asiakas, potilas, sairaanhoitaja

Ikääntyneiden asukasmaksulaki

Sunnuntai 12.4.2015 - Riitta Karjalainen

Seuraavan hallituksen on muutettava asiakasmaksulakia koskemaan myös palveluasumista. Kotona asumista koskevien palveluiden kehittämisen lisäksi tulee huolehtia siitä, että asiakasmaksulaki turvaa sosiaali-ja terveyspalveluita tarvitsevien henkilöiden todellisen mahdollisuuden käyttää palveluita.

Asiakasmaksukattojärjestelmä on laajennettava koskemaan terveydenhuoltolain lisäksi sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain sekä vanhuspalvelulain mukaisia palveluita. Lisäksi kaikki hoidettavan ja omaishoitajan hoito-ja palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut sisällytetään asiakasmaksukattojärjestelmään.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: asiakasmaksulaki

Lasten mediakasvatuksesta

Perjantai 20.3.2015 - Riitta Karjalainen

Lapsilla on oikeus hyvään ja laadukkaaseen mediakasvatukseen ja -ympäristöön. Lasten turvallinen ja vastuullinen mediankäyttö edellyttää, että myös aikuiset tuntevat ja ymmärtävät mediakulttuurin eri ilmiöitä. Sosiaalisen median käytön ikärajat ovat tarpeellisia, mutta osa lasten vanhemmista ei edes tiedä sellaisten olemassaolosta. Välinpitämättömyys lasten netissä olemisesta on huono juttu, sillä lapsi ei ymmärrä sosiaalisen median riskejä..

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mediakasvatus, lapset, nuoret, sosiaalinen media

Mediakasvatus

Lauantai 7.2.2015 - Riitta Karjalainen

Lasten ja nuorten mediamaailmasta Nummenpakan koulupäivässä 7.2.15

 

Nuoret eivät ole enää Facebookissa . Uudet tavat viestiä nuorilla onKick,,Instagram,

Whats up , sen sijaan nyt käytössä.

"Keksintö suoraan helvetistä", kirjoittaa erityisopettaja Olli

Heikkinen vaatii vanhempia reagoimaan lasten ja nuorten kännykkäriippuvuuteen.

 Sosiaalisen median tarpeet: tuottaa mielihyvää, kun joku

tykkää esim. Facebook sivuista. Tykkäämisen aikakausi, laikkailu, aiheuttaa

SOME-riippuvuutta.Jo lähes kaikilla on jo ekaluokasta alkaen älykännykkä.Onko tarpeen?

 Kännykkän käyttö työpäivän aikana vaihtelee, mutta jos autolla

ajellessakin tulee kännykkää ikävä, niin piipahda www.päihdelinkki.fi- sivuilla ja testaa  Nettiriippuvuustestilla omasi; oletko netti riippuvainen.

 

Kulttuurinmuutos selfiet , miten pitää asiaan suhtautua?

Mikä hämmentää eniten mediamaailmassa? Käytön määrä, kaikki eivät ole mediassa

 Ikärajat olemassa, ei suosituksia vaan laki, lain

noudattaminen. On hyvä muistaa , että ikärajoitukset perustuvat yhdysvaltaiseen

lainsäädäntöön. Lapset ovat SOMEssajoko omalla profiiliaan tai vanhempien

profiilissa-kuvissa ja teksteissä.HS 15.1.14: Facebook menettää otettaan

teineistäkin. Nuoret jakavat aikansa yhä useampien yhteisöpalveluiden

kesken.Puhelin tulee mukaan suihkuunkin. Dosentti Sara Sintonen:puhelin on

lapselle yksi tärkeimmistä asioista elämässään. Miten tämä kuva saadaan oikaistuksi?

 Suosituimmat palvelut netissä:-luetaan, katsellaan sisältöjä, tuotetaan tekstipohjaisia  sisältöjä (päivityksiä), kommentteja,

- käydään reaaliaikaista keskustelua, kerrotaan omista tekemisistä.

 Käy tutustumassa...ask.fm

 

Pelisäännöt 

Lapsi laiminlyövät kavereita, harrastuksia tai

koulunkäyntiä median käytön vuoksi. Lapsi ei nuku tarpeeksi ja arkirutiinit

kärsivät, lapsella on terveydentilan heikkenemiseen liittyviäoireita, kuten

univaikeuksien.Lapsi on ärtynyt ollessaan poissa ruudun ääressä Lapsi

peittele median käytön laajuutta perheenjäseniltä.

 

Pelisäännöt, mediakäytön taitojen opastus....löytyy netistä www.mediakasvatus.fi--

materiaalit-- materiaalia medikasvatukseen

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Koulutyö, Mediakasvatus