Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa jä toiminnalle on turvattava resurssit

Torstai 11.4.2019 - Riitta Karjalainen

Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa ja toiminnalle on turvattava resurssit
Vapaaehtoistoimintaan osallistuu 40 % 65–79 -vuotiaista. Iäkkäiden hyvinvoinnin parissa toimii yli 300 000 vapaaehtoista vuosittain. Ilman eläkeikäisten panosta erityisesti muiden iäkkäiden tueksi oleva vapaaehtois- ja vertaistoiminta näivettyisi nopeasti. Vapaaehtoistoiminnan esteenä on monella pienituloisella matkakulut tai osaamisen ylläpitämiseen liittyvät kulut. Heille tarvitaan oikeus vähentää vapaaehtoistoimintaan liittyviä kuluja verotuksessa tai muutoin saada tukea kulujen kattamiseen. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa myös tilaisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Vapaaehtoistoiminnan merkitys on niin suuri ikääntyvässä Suomessa, että se kannattaa nostaa seuraavaan hallitusohjelmaan. Sote-uudistus lisää tarvetta varmistaa, että vapaaehtoistoiminnalla on sille välttämättömät toimintaedellytykset. Sote-kentällä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista. Vapaaehtoistyöhön sijoitetulla yhdellä eurolla saadaan noin kuusinkertainen tuotos yhtä työtuntia kohti laskettuna.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: iäkäs, vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan perustaminen Turkuun

Maanantai 30.1.2017 - Riitta Karjalainen

Turun kaupunginvaltuuston kokous,30.1.2017

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan perustaminen Turkuun                                       

Vuonna 1986 Helsingin kaupunginhallitus perusti vapaaehtoistyön neuvottelukunnan edistämään ja kehittämään kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kaupungin virastojen ja luottamusmiesten sekä eri sektoreilla toimivien vapaaehtoisjärjestöjen edustajista. Kaupunginhallitus nimittää neuvottelukunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Turun kaupunginvaltuusto, vapaaehtoistyö

Aikaa lähimmäisille

Sunnuntai 5.4.2015 - Riitta Karjalainen

Aikaa lähimmäiselle- ihmiset kantavat vastuuta lähimmäiaiatään antamalla heille aikaansa ja arkipäivän apua. Se on paitsi inhimillisesti , myös kansantaloutemme kannalta korvaamattoman arvokasta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lähimmäinen, vapaaehtoistyö

Järjestöjen roolia omaishoitajien jaksamista tukevana tulee jatkaa

Torstai 2.4.2015 - Riitta Karjalainen

Järjestöjen rooli omaishoitajien jaksamista tukevana toimijana edellyttää pitkän aikavälin toiminnan suunnittelua ja vankkaa rahoituspohjaa. Raha-automaattiyhdistyksen sosiaali-ja terveysjärjestöjä tukeva avustustoiminta on ainutlaatuista. Järjestöpohjianen kuntien sosiaalipalveluja täydentävä auttamistyö tulee turvata myös tulevaisuudessa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vapaaehtoistyö, omaishoitajat, järjestö