SÄHKÖISEN ALOITE-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Maanantai 7.1.2019 - Riitta Karjalainen

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Se työllistää noin 40 000 eri alojen ammattilaista ja asiantuntijaa virastoissa ja liikelaitoksissa. Kaupunki tuottaa sosiaali-, terveys-, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja ja huolehtii kaavoituksesta, rakentamisesta, alueiden kunnossapidosta, liikennesuunnittelusta, kiinteistöasioista, asuntotuotannosta, julkisesta liikenteestä ja ympäristöstä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite-järjestelmä

Turun kaupunki, järjestöt ja kolmas sektori yhteistyökumppaneina

Keskiviikko 1.3.2017 - Riitta Karjalainen

Turun kaupunki, järjestöt ja kolmas sektori yhteistyökumppaneina

 

Tuoreen kyselyn (Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE) mukaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tekemä työ täydentää kuntien palveluita. Kunnat myös suhtautuvat myönteisesti järjestöjen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Järjestöt ja kunnat tekevät yhteistyötä eniten sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistys- ja liikuntatoimessa, erityisesti ikäihmisten, lasten ja nuorten palveluissa sekä urheiluseuratoiminnassa. Järjestöillä on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) -uudistuksen toteutuksessa, sillä järjestöjen ja julkisen sektorin läheiset suhteet ovat voimavara pienessä maassa. On tärkeää, että järjestöjen ääni kuuluu sote-uudistuksen käytännön implementoinnissa. Varsinkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä järjestöt tekevät Suomessa korvaamatonta työtä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: järjestöt, kolmas sektori

Järjestöjen roolia omaishoitajien jaksamista tukevana tulee jatkaa

Torstai 2.4.2015 - Riitta Karjalainen

Järjestöjen rooli omaishoitajien jaksamista tukevana toimijana edellyttää pitkän aikavälin toiminnan suunnittelua ja vankkaa rahoituspohjaa. Raha-automaattiyhdistyksen sosiaali-ja terveysjärjestöjä tukeva avustustoiminta on ainutlaatuista. Järjestöpohjianen kuntien sosiaalipalveluja täydentävä auttamistyö tulee turvata myös tulevaisuudessa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vapaaehtoistyö, omaishoitajat, järjestö

SOSTE on merkittävä toimija sosiaali-ja terveyspalveluissa

Tiistai 17.3.2015 - Riitta Karjalainen

Tiistaina 17.3.2015 kokoontui SOSTE Sosiaali- ja terveys ry:n liittokokous. Pääsin kuulemaan ja näkemään järjestötyön kenttää Suomen sairaanhoitajaliiton edustajana..Kristiina Kumpula jatkaa valtuuston johdossa  Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula jatkaa SOSTEn valtuuston puheenjohtajana. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin SOSTEn liittokokouksessa 17.3. johtaja Aarne Kiviniemi (kuvassa vas.) Sininauhaliitosta/Sininauhasäätiöstä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Markku Virkamäki Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sosiaali-ja terveys, SOSTE, järjestötyö