Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan perustaminen Turkuun

Maanantai 30.1.2017 - Riitta Karjalainen


Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Helsingin kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on tukea vapaaehtoistyötä, joka täydentää kaupungin virallisia organisaatioita, edistää Helsingin kaupungin alueella toimivien vapaaehtoisyhteisöjen toimintamahdollisuuksia, tehdä kaupungin hallitukselle aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vapaaehtoistyötä koskevissa asioissa. Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan tehtävänä on myös tukea kansalaisaktiivisuutta ja kasvattaa näin kansalaisten sosiaalista pääomaa.

Neuvottelukunnan keskeinen tehtävä on myös myönteisten asenteiden ja edellytysten luominen vapaaehtoistyölle. Neuvottelukunta luo yhteyksiä helsinkiläisiin järjestöihin. Se tiedottaa vapaaehtoistyöstä sekä kouluttaa vapaaehtoisia järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Järjestökentän lisäksi vapaaehtoistyön neuvottelukunnan tärkeitä sidosryhmiä ovat kaupungin eri hallintokunnat ja luottamusmiehet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2016, että järjestöt voivat vuokrata hyvinvointitoimialan tiloja käyttöönsä. Vuokrattavia tiloja ovat esimerkiksi erilaiset juhlasalit, kokous-, neuvottelu- ja kerhotilat sekä kuntosalit.Lisäksi päätettiin, että järjestölle, joiden toiminta tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, annetaan tila ilman rahallista vastiketta. Tällöin järjestön kanssa tehdään yhteistyösopimus, jossa kuvataan millä tavalla järjestön toiminta tukee ja täydentää hyvinvointitoimialan omaa toimintaa.Tilojen vuokraaminen järjestöille on yksi osa julkisen ja kolmannen sektorin kehittämistä, jota tavoitellaan Turku 2029 -strategiaan kuuluvassa Hyvinvointi- ja aktiivisuus -ohjelmassa. Tämä yhteistyön kehittäminen tulee viedä seuraavalle ”tasolle” perustamalla neuvottelukunta.

Ehdotan, että Turun kaupunkiin yli hallintorajojen perustetaan vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta, jonka tehtävänä edistää Turun kaupungin ja vapaaehtoistyön välistä yhteistoimintaa, tukea vapaaehtoistyötä, edistää vapaaehtoisyhteisöjen toimintamahdollisuuksia, tukea kansalaisaktiivisuutta ja kasvattaa kansalaisten sosiaalista pääomaa.

 

Turussa 30.1.2017

 Riitta Karjalainen

 

Avainsanat: Turun kaupunginvaltuusto, vapaaehtoistyö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini