Epäsuhta palveluiden saatavuudelle

Tiistai 2.4.2019 - Riitta Karjalainen

Tämä epäsuhta kasvaa nopeasti. Yhä isompi yhteiskunnan kipupiste on hyvin huonokuntoisten ja turvattomuutta kokevien iäkkäiden ihmisten yksinasuminen. Kysymys ei ole vain omasta valinnasta vaan siitä, että on korkea kynnys päästä asumaan ympäristöön, jossa on apua saatavana myös yöllä. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan riittämättömyys koskettaa laajasti myös heidän läheisiään. Omaishoidon merkitys on suuri, mutta tuen riittämättömyys omaishoitoperheille on osoitettu useissa tutkimuksissa samoin suuret alueelliset erot eri tukimuotojen saannissa. Näistä ongelmista on riittävästi tietoa ja oikeus saada tarvittaessa apua ja hoitoa on kirjattu perustuslakiin, puitelakeihin ja erityislainsäädäntöön. Palveluiden hankintojen ongelmat sekä suuret laatuongelmat vaativat ratkaisuja. Suurimpien vanhuspalveluyritysten haluttomuuteen investoida toiminnan kehittämiseen ja todettuun toiminnan epäluotettavuuteen on puututtava. Toimivat kuntoutuspalvelut ja toimintakykyä edistävä toimintakulttuuri vanhuspalveluissa toisivat hyvinvointia, kevennystä palvelujentarpeeseen ja mielekkyyttä vanhustyöhön. Työvoiman puute on suuri iäkkäiden tarvitsemissa palveluissa. Tarvitaan lisää koulutuspaikkoja sekä ohjelmaa maahanmuuton edistämiseen. THL:n kahdeksan faktaa vanhuspalveluiden tilasta

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: palvelut, saatavuus

Kansalaiset eivät halua tinkiä sosiaali - ja terveydenpalveluiden laadusta

Torstai 7.3.2019 - Riitta Karjalainen

Sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattijärjestö Tehy teetti TNS Kantarin kautta tammikuussa 2019 kansalaisille kyselyn sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä mielipiteistä. Kansalaisilta kysyttiin käsityksiä mm. sote-palveluiden laadusta, henkilöstön määrästä ja koulutustasosta, johtamisesta ja palkkauksesta.

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät sote-palveluiden laatua tärkeänä tulevaisuudessa. Vastanneista 96 % piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöresurssit pidetään riittävinä.  Peräti 94 % vastaajista on sitä mieltä, että terveyspalveluiden laadusta ei saa tinkiä sote-uudistuksessa.  Kaksi kolmesta (65 %) myös priorisoisi sosiaali- ja terveyspalveluita, kun mietitään verovarojen käyttöä. Laadukasta hoitoa on mahdoton toteuttaa ilman riittävää henkilöstöä ja osaamista. Myös johtamisen ja alan vetovoiman on oltava kunnossa..

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sosiaali-ja terevyspalvelut, sote, Riitta Karjalainen, TEHY