Epäsuhta palveluiden saatavuudelle

Tiistai 2.4.2019 - Riitta Karjalainen


Vanhuspalvelulain kriteereihin ympärivuorokautisen hoidon piiriin pääsemiseksi palautetaan lääketieteellisen syyn ohella kriteeri ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksista kotona.
Kotihoidon sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon saatavuutta parannetaan valtakunnallisin toimenpitein.
Hankintalain tulkintaa ja soveltamista selkeytetään vanhuspalveluissa, jotta voidaan turvata palveluiden hankinnan ja toteutuksen eettisesti kestävä toteutus sekä palveluiden kehittämiseen resurssit.
 Omaishoitosopimusten tekoon sekä omaishoidon palkkioihin laaditaan valtakunnalliset kriteerit ja omaishoidon palveluiden saavutettavuuden ja laadun kehittämistä jatketaan
 Toteutetaan valtakunnallinen ohjelma iäkkäiden omaishoitajien (58 % kaikista omaishoitajista) ja iäkkäiden omaishoidettavien (67 % omaishoidettavista) sekä kotihoidon asiakkaiden ja hoivan piirissä asuvien iäkkäiden (n. 93 000 henkilöä) liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi liikuntapoliittisen selonteon linjausten mukaisesti ottamalla huomioon tämän ryhmän erityiset tarpeet. Sovelletaan Voimaa vanhuuteen -toimintatapoja näissä ympäristöissä.
 Perustetaan vanhusasianvaltuutetun toimi ja myönnetään toiminnalle riittävät resurssit sekä tehostetaan vanhuspalveluiden valvontaa.
 Lisätään koulutuspaikkoja vastaamaan vanhuspalveluiden työvoimatarvetta

Avainsanat: palvelut, saatavuus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini