Toimivaltaiset hoitotyön johtajat

Maanantai 18.3.2019 - Riitta Karjalainen

 

Toimivaltaiset hoitotyön johtajat. Hoitotyön johtajat vastaavat työn laadusta ja tuloksellisuudesta. Tarvitsemme organisaatioihin joka tasolle johtajia, jotka tuntevat hoitotyön sisällön ja jolla on johtamisosaamista. Hyvällä johtamisella mahdollistetaan sairaanhoitajien henkilöstöresurssien oikea jakautuminen,  huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Laadukas ja tasa-arvoinen hoito on yhteinen asia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitotyö, johtaja, laadukas, tasa-arvo

TYÖRAUHAA

Lauantai 14.2.2015 - Riitta Karjalainen, Jaana Dalen, Sinikka Lintuja ,Tiina Karppinen

 

SoTe-uudistuksen tavoitteena on tuottaa jatkossa kansallisesti tasapuolisempaa ja turvallisempaa sosiaali- ja terveysalojen palvelua, missä päin Suomea asuukin. Uudistuksessa on kyse myös sosiaalipalveluissa ikäihmisten hoidosta ja sen järjestämisestä. Lisäksi toiminnoista, jotka tukevat suoraa asiakaskontaktia, esimerkkinä laboratoriotestien tulosten tuottaminen tai toisen ammattiryhmän saneleman tekstin kirjoittaminen näkyväksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-uudistus, hyvä ja laadukas hoito