Epäsuhta palveluiden saatavuudelle

Tiistai 2.4.2019 - Riitta Karjalainen


Tämä epäsuhta kasvaa nopeasti. Yhä isompi yhteiskunnan kipupiste on hyvin huonokuntoisten ja turvattomuutta kokevien iäkkäiden ihmisten yksinasuminen. Kysymys ei ole vain omasta valinnasta vaan siitä, että on korkea kynnys päästä asumaan ympäristöön, jossa on apua saatavana myös yöllä. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan riittämättömyys koskettaa laajasti myös heidän läheisiään. Omaishoidon merkitys on suuri, mutta tuen riittämättömyys omaishoitoperheille on osoitettu useissa tutkimuksissa samoin suuret alueelliset erot eri tukimuotojen saannissa. Näistä ongelmista on riittävästi tietoa ja oikeus saada tarvittaessa apua ja hoitoa on kirjattu perustuslakiin, puitelakeihin ja erityislainsäädäntöön. Palveluiden hankintojen ongelmat sekä suuret laatuongelmat vaativat ratkaisuja. Suurimpien vanhuspalveluyritysten haluttomuuteen investoida toiminnan kehittämiseen ja todettuun toiminnan epäluotettavuuteen on puututtava. Toimivat kuntoutuspalvelut ja toimintakykyä edistävä toimintakulttuuri vanhuspalveluissa toisivat hyvinvointia, kevennystä palvelujentarpeeseen ja mielekkyyttä vanhustyöhön. Työvoiman puute on suuri iäkkäiden tarvitsemissa palveluissa. Tarvitaan lisää koulutuspaikkoja sekä ohjelmaa maahanmuuton edistämiseen. THL:n kahdeksan faktaa vanhuspalveluiden tilasta

Avainsanat: palvelut, saatavuus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini