Korkeakouluopiskeljoiden maahantulon integroimista.

Maanantai 1.4.2019 - Riitta Karjalainen


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö ovat asettaneet 22. maaliskuuta yhteistyöryhmän tukemaan korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä maahantulon ja oleskelulupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Eri hallinnonalojen ja korkeakoulujen yhteistyötä tarvitaan, jotta korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon liittyvät prosessit saataisiin nykyistä sujuvammiksi ja valmistuneilla opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä Suomessa.

Työryhmän tehtävänä on muodostaa yhteinen tilanne- ja tavoitekuva kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloprosessien sujuvuudesta ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumisesta sekä tarvittaessa ehdottaa parannuksia nykykäytäntöihin. Ryhmän tulee tehdä ehdotuksia siitä, miten poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan tiivistää sekä lisätä verkostoitumista ja tiedonkulkua.

Suomen työikäisen väestön määrä vähenee, eikä työntekijöitä riitä kaikille aloille. Yksi vastaus työmarkkinoiden ongelmiin on maahanmuutto. Kansainvälisten opiskelijoiden maahantulo- ja oleskelulupaprosessien lisäksi Suomessa on löydettävä uusia keinoja täällä valmistuneiden ulkomaalaisten työllistymisen edistämiseksi. On Suomelle eduksi, että täällä opiskellut henkilö pystyisi jäämään tänne myös töihin. Tämä on hyvä uudsistus

Avainsanat: korkeakoulu, opiskelu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini