Laajempia uranäkymiä ja mahdollisuuksia eri tehtäviin

Tiistai 12.3.2019 - Riitta Karjalainen

Ratkaisu 2 sairaanhoitajapulaan

Laajempia uranäkymiä ja mahdollisuuksia eri tehtäviin

Sairaanhoitajan laajennetuilla tehtävänkuvilla edistetään potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon kustannustehokkuutta sekä helpotetaan sairaanhoitaja- ja lääkärivajetta. Asiantuntijatehtävät ovat ensisijaisen tärkeitä hoitotyön vetovoimaisuuden kannalta, sillä ne tarjoavat arvokkaita urakehityspolkuja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: uranäkymä