Kännättäviä investointejä yhdenvertäisiin liikuntämähdollisuuksiin

Lauantai 6.4.2019 - Riitta Karjalainen

Kannattavia investointeja yhdenvertaisiin liikuntamahdollisuuksiin
Iäkkäiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on kustannustehokkaampaa satsata kuin maksaa esim. leikkausta vaativien lonkkamurtumien hoitokuluja, jotka ovat keskimäärin 30 000 euroa/murtuma vuodessa tai 50 000 euroa, jos henkilö jää ympärivuorokautiseen hoivaan. Liikkuminen ja liikunta ovat keskeisin keino estää muun muassa näitä murtumia sekä monia kansansairauksia. Mitä vanhempi ihminen on, sen enemmän ja nopeammin hän saa hyötyjä liikunnasta. Vain muutama prosenttia yli 65-vuotiaista liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Kyse ei ole lähellekään aina siitä, että he eivät haluaisi liikkua enemmän vaan siitä, ettei heille ole sopivia liikuntamahdollisuuksia. Tämä koskettaa erityisesti pienituloisia ja heitä, joilla on jo vaikeuksia toimintakyvyssään. Voimaa vanhuuteen -ohjelma on jo yli 10 vuotta lisännyt systemaattisesti näiden ihmisten liikunnan mahdollisuuksia kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä. Olennaista on, että maakunta- ja kuntastrategioissa varmistetaan iäkkäiden terveysliikunta ja siihen liittyvä poikkisektorinen yhteistyö. Iäkkäiden terveysliikuntaa +75 edisti ensimmäisen kerran valtakunnallisesti Sipilän hallituksen kärkihanke (2017–2018), mutta työ on pahasti kesken ja iäkkäiden määrä kasvaa ennätyksellisen nopeasti

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: investointi, liikuntamahdollisuudet