Nostamalla diabeteksen hoito terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskiöön säästetään kustannuksissa

Perjantai 12.4.2019 - Riitta Karjalainen


THL kehittää parhaillaan mallia terveydenhuollon kansallisia laaturekistereitä varten. Tavoitteena on parantaa potilaiden saaman hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta sekä potilasturvallisuutta. Laaturekisteri mahdollistaa  hoitopaikkojen avoimen vertailun ja edistää tiedolla johtamista terveydenhuollossa. Yksi pilottirekistereistä koskee diabeteksen hoitoa.
Diabeteksen laaturekisterin rakentaminen, resursointi ja hyödyntäminen myös pilottihankkeen jälkeen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Laaturekisteri mahdollistaa oikeiden
hoidon onnistumisten mittareiden – lisääntyneen terveyden, elämänlaadun, työ- ja toimintakyvyn – käyttöön ottamisen ja siten kannustaa tarkoituksenmukaiseen ja vaikuttavaan hoitoon.  Diabeteksen laaturekisteri on myös ainoa, joka nostaa esiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapintoja ja niiden mahdollisia ongelmakohtia. Se voi näin toimia esimerkkinä muiden kroonisten sairauksien hoidon vertailuun ja kehittämiseen.

Diabeteksen hoidon eri osa-alueet – omahoidon välineiden saatavuus, terveydenhuollon
ammattilaisten koulutus, seurantakäyntien mahdollisuus, lääkehoito jne. ovat olleet
erilaisten säästötoimenpiteiden kohteena jo pitkään. Lyhyen aikavälin säästöt heikentävät
potilaan mahdollisuuksia onnistua hoidossa ja muodostuvat kustannuksiksi
erikoissairaanhoidon puolella. Osana terveydenhuollon kokonaisuudistusta tulee
huolehtia rahoituksen kohdistamisesta terveyttä ja hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.
Säästäminen siellä, mihin tulisi kohdistaa investointeja, tulee lopettaa.

Avainsanat: terveydenhuolto, diabetes


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini