Hyvästä hoidosta päätetään näissä vaaleissa

Lauantai 14.3.2015 - Riitta Karjalainen, Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja


Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollon suurin ammattiryhmä. Työ on itsenäistä vastuullista ja se perustuu hoitotieteeseen. Hoitajat tuntevat potilaan arjen ja heillä on näkemystä nykyisten palveluketjujen ja prosessien toimivuudesta.Sairaanhoitajille on tärkeänä, että hoitotyön asiantuntemusta hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa. Sairaanhoitajilla on merkittävä rooli tulevaisuuden uusien palveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa.

 Tavoitteemme

 Hyvä ja tasa-arvoinen hoito

Laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden tuottaminen edellyttää hoitotyön tekijöiden korkealaatuista osaamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutettuun työvoimaan tulee panostaa.

Vetovoimaiset työpaikat

Suomessa koulutetun hoitohenkilöstön henkilöstövaje on kasvanut viime vuosina ja pulan ennustetaan vaikeutuvan tulevaisuudessa. Työvoimapulaa edistää sairaanhoitajien tyytymättömyys työoloihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkojen vetovoiman lisääminen on välttämätöntä.

Työn arvostus puheista käytäntöön

Sairaanhoitajan työ on itsenäistä, vastuullista ja se perustuu hoitotieteeseen. Sairaanhoitajat kohtaavat potilaita 24/7 ja vastaavat potilaiden ja asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä. Sairaanhoitajan työ on yksi arvostetuimmista ammateista Suomessa. Sen tulee näkyä myös päätöksenteossa, asenteissa sekä palkoissa.

Kuusi ratkaisua paremman terveydenhuollon puolesta
1. Sairaanhoitajakoulutus vastaa tulevaisuuden tarpeita
2. Kestävä ja turvallinen henkilöstörakenne
3. Uusi asiakaslähtöinen työnjako ja palvelut
4. Toimivaltainen hoitotyön johto
5. Vahva hoitotieteen asema
6. Hoitotyön asiantuntemusta hyödyntävä sote-uudistus

Avainsanat: hyvä hoito, yhdenvertaisuus, osaaminen, inhimillisyys


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini